Jubileusz Sióstr

10 Maj 2015

Jubileusz Sióstr

Autor: S. Aleksandra Łojewska

10 maja obchodziłyśmy Jubileusz 60 rocznicy złożenia pierwszej profesji zakonnej naszych Sióstr - S. Eulalii Rutkowskiej, S. Darii Panuś oraz S. Krystyny Ostolskiej. Rankiem tego dnia cała wspólnota zgromadziła się w refektarzu, aby uczcić ten niezwykły Jubileusz. Na początku był wspólny śpiew, a potem w imieniu wszystkich Sióstr serdeczne życzenia złożyła Czcigodnym Siostrom Jubilatkom S. Aleksandra Łojewska.

O godzinie 10:30 wszystkie Siostry wzięły udział w uroczystej Eucharystii Jubileuszowej, sprawowanej w intencji naszych Sióstr Jubilatek. Przybyli na nią także Mieszkańcy naszego Domu, pracownicy oraz mieszkańcy miasta Wielenia. 60 lat życia zakonnego to wielka łaska i jednocześnie niezwykłe świadectwo wierności Panu Bogu dla całego Kościoła. Ksiądz Kapelan na początku Mszy Świętej złożył Siostrom Jubilatkom najlepsze życzenia i uścisnął dłoń każdej z nich.

Cała nasza wspólnota dziękowała tego dnia Panu Bogu za dar życia i powołania Sióstr Jubilatek, radowała się ich świętem i ofiarowywała wszystkie modlitwy w ich intencji.

  • Odwiedź nas lub napisz do nas:

W Wieleniu nad Notecią został założony Dom Opieki dla starców pod nazwą Zakładu św. Józefa. Dom ten, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, rozpoczął swoją działalność w 1933 roku. Od kwietnia 1933 roku siostry Rodziny Maryi rozpoczęły pracę na tym terenie.

Nasza Galeria

/ /