archiwum aktualności - czerwiec 2013

29 Czer 2013

Jubileusz 50 – lecia ślubów zakonnych

Autor: S. Aleksandra Łojewska

29 czerwca, w kościele parafialnym w Gromadnie niedaleko Bydgoszczy, świętowała swój Jubileusz 50 – lecia ślubów zakonnych nasza Siostra Gertruda Ziarnik. Uroczystą Eucharystię zamówiła rodzina Dostojnej Jubilatki. Delegacja Sióstr z naszej Wspólnoty z Siostrą Przełożoną Ewą Pollus na czele udała się do Gromadna, aby wraz z Siostrą Gertrudą dziękować Bogu za 50 lat wiernego kroczenia za Jezusem w Rodzinie Maryi i radować się wspólnie świętem naszej Współsiostry.

Msza święta dziękczynna, sprawowana w intencji Siostry Jubilatki przez Księdza Proboszcza, zgromadziła jej liczną rodzinę oraz mieszkańców Gromadna, sąsiadów, znajomych i przyjaciół. Ksiądz Proboszcz już na początku zwrócił się do Siostry Jubilatki z wielką serdecznością i życzliwością, podkreślając, że dla tutejszej parafii taka uroczystość to wielki dar oraz świadectwo dla młodych ludzi, których Pan wzywa do pójścia drogą powołania zakonnego.

Nasza Wspólnota przygotowała uroczystą oprawę liturgiczną oraz śpiewy podczas Eucharystii. W procesji z darami Dostojna Siostra Jubilatka niosła dar naszej Wspólnoty zakonnej dla tutejszej parafii w postaci pięknego złotego kielicha. Atmosfer uroczystości była podniosła i jednocześnie pełna radości. Na twarzach osób zgromadzonych w świątyni widać było wzruszenie. Najbardziej jednak wzruszona była Siostra Gertruda nasza Droga Jubilatka. Ksiądz Proboszcz w czasie homilii, nawiązując do powołania dwóch wielkich Apostołów Kościoła – św. Piotra i św. Pawła, wskazywał na ważną rolę ludzi powołanych do głoszenia Ewangelii w świecie. Podkreślał wartość ofiary, którą złożyła Bogu Siostra Gertruda ze swojego życia i owocność tej ofiary widoczną chociażby w tym kościele pełnym ludzi życzliwych i kochających, w powołaniach, które zrodziły się dzięki dobremu świadectwu Siostry Gertrudy.

Po Komunii Świętej s. Barbara Borowiak zaśpiewała piękną pieśń dedykowaną Siostrze Jubilatce, ukazującą prawdziwe piękno drogi powołania zakonnego, jej radości i zmagania, życie w zażyłej przyjaźni z Chrystusem Ukrzyżowanym i nieustanną gotowość do kroczenia za Nim.

Pójdę kędy mnie woła

Mój Bóg i mój Pan,

Pójdę po śladach Jego

Purpurowej krwi.

Przez cierniowe rozłogi

I przez lilii łan,

Przez jasny uśmiech szczęścia

I żal gorzkiej łzy.

Nie pytajcie mnie,

Czemu i gdzie niosę krok.

Jezus zranił mi serce

I kochaniem zmógł.

On mi rzekł: „Pójdź”, więc idę

I wytężam wzrok

Po śladach, kędy stąpał

Pan mój i mój Bóg.

Idę z Nim

I nie wiecie, jak dobrze jest nam.

On mi serce przemienił

Całe w lutni kształt,

Nawiązał struny złote,

Więc Mu gram i gram

Pieśń bez słów,

Która wznieca miłowania żar.

Wszyscy zgromadzeni w kościele z przejęciem i wzruszeniem słuchali pięknych słów tej pieśni. Była ona szczególnym przeżyciem dla Siostry Gertrudy, której stanęły w oczach łzy wzruszenia, łzy miłości i wdzięczności Bogu za wielki dar powołania, za wszystkie lata spędzone w Zgromadzeniu, za każdą radość i każde cierpienie przyjęte z miłości do Niego. Także dla nas towarzyszących Siostrze Jubilatce w tym dniu było to wielkie przeżycie. Wracałyśmy pamięcią do tej chwili, w której Pan wezwał każdą z nas osobiście: „Pójdź za Mną”, z wdzięcznością i wielkim wzruszeniem.

Na zakończenie tej pięknej uroczystości S. Aleksandra Łojewska przedstawiła w kilku zdaniach naszą Wspólnotę zakonną, opowiedziała o Zgromadzeniu i o św. Ojcu Założycielu, złożyła również życzenia Siostrze Gertrudzie od naszej Wspólnoty. Na koniec, w imieniu Siostry Gertrudy, która ze wzruszenia nie mogła mówić, S. Aleksandra podziękowała Księdzu Proboszczowi, Siostrom oraz wszystkim bliskim za wszelkie dobro i dar wspólnej modlitwy.

Potem wszyscy goście udali się do świetlicy, w której rodzina Siostry Jubilatki przygotowała obiad i słodki poczęstunek. Sala zgromadziła blisko 80 osób. Najpierw były oczywiście serdeczne życzenia. Siostry zagrały i zaśpiewały na cześć Drogiej Jubilatki radosne pieśni. Zgromadzonym na uroczystości udzielała się radosna, rodzinna atmosfera. Po wspólnej modlitwie wszyscy zasiedli do obfitego stołu.

Cieszymy się, że mogłyśmy jako Wspólnota dzielić z naszą Siostrą Gertrudą i jej rodziną radość z tego pięknego Jubileuszu.

Strona 1 / 1