archiwum aktualności - czerwiec 2014

24-26 Cze 2014

Postawcie na Jezusa

Autor: S. Anna i S. Marta

Od 24 do 26 czerwca Siostry z naszej wspólnoty towarzyszyły swoja posługą przeżywającym swoje rekolekcje szkolne, dzieciom i młodzieży z zespołu szkół w Rosku.

W kościele parafialnym p. w. Św. Stanisława , dzieląc się swoim doświadczeniem przekazywały im treści dotyczące miłości Bożej, grzechu, zbawienia, Ducha Św. I wspólnoty Kościoła. Był to bardzo owocny czas, przepełniony radością bycia razem. Młodzi ludzie brali czynny udział w katechezach, wspólnych śpiewach i obrazowym przedstawieniu niektórych prawd wiary. Mamy nadzieję, że ziarno zasiane w ich sercach zaowocuje w ich dorosłym życiu, o co będziemy gorąco prosić w naszych modlitwach.

07 Cze 2014

Kapituła Generalna u Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Autor: S. Alina Rojek, RM -sekretarka generalna

W Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie, przy ul. Żelaznej 97 trwa XV Kapituła Generalna, której podstawę pracy stanowią słowa Pana Jezusa „Czuwajcie i módlcie się" (Łk 21,36).

W dniu 9 czerwca 2014 r. o godz. 7°° Mszę św. sprawował kard. Kazimierz Nycz metropolita warszawski. W homilii nawiązał do charyzmatu Zgromadzenia, jaki z natchnienia Ducha Świętego pozostawił siostrom założyciel — św. Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup warszawski z bardzo trudnego okresu Powstania Styczniowego.

Ks. Kardynał podziękował siostrom za posługę dla Kościoła, poszczególnych środowisk, a przede wszystkim potrzebującego człowieka.

W dniu 7 czerwca 2014 r. Kapituła dokonała wyboru nowej Przełożonej Generalnej. Na okres sześciu lat została wybrana siostra Janina Kierstan. Siostra Janina ur. w 1947 roku w Szczytnikach, podstawy Życia religijnego zdobywała pod okiem rodziców w cieniu Katedry Gnieźnieńskiej. W Wieleniu n/Notecią poznała Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi i tam usłyszała wołanie Jezusa „Pójdź za Mną". Do Zgromadzenia wstąpiła w 1970 r. w Poznaniu. Pierwszą profesję złożyła w 1972 r. w Szamotułach, a profesję wieczystą w 1978 r. w Częstochowie. Ukończyła Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (magisterium – 1977, licencjat - 1985 r.), Studium Duchowości Franciszkańskiej w Zakroczymiu, Studium Pedagogiczne w Poznaniu i zarządzanie. Przełożeni kierowali Siostrę do posługi w: Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, Domu Dziecka w Szamotułach, Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Wałbrzychu, Domu Generalnym w Warszawie. Ostatnio Siostra Janina pełniła funkcję Dyrektora Domu Dziennego Pobytu, Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Jadłodajni w Szamotułach. W strukturach Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi była Radną Generalną.

Kapituła wybrała nowy zarząd generalny Zgromadzenia: cztery radne, sekretarkę i ekonomkę.

Kapituła składa się z 37 sióstr delegatek reprezentujących całe Zgromadzenie posługujące w Polsce (71 placówek), w Brazylii (54 placówki) w Rzymie (Szpital Bambino Gesu), po kilka domów na Ukrainie, Białorusi, Rosji i Kazachstanie.

Kapitułę rozpoczął w dniu 2 czerwca br. o godz. 17°° abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski, który w homilii powiedział m. in.

„Uczestnicząc w tej Mszy św., celebrowanej na rozpoczęcie obrad Waszej Kapituły, pragniemy całym sercem włączyć się najpierw w modlitwę dziękczynienia za wszelkie dobro, które staje się podczas tych wspólnych dni Waszym udziałem, a także w zanoszone prośby o błogosławione owoce Waszych wspólnych dni pracy dla całego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Psalmista zachęca nas jeszcze raz do pokładania ufności w Panu, i z tą właśnie zbawienną świadomością i wiarą w sercu, że tak naprawdę tylko Bóg jest naszą ucieczką, prawdziwym weselem i radością. Dlatego sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem i rozkoszują radością. Drogie Siostry, taka właśnie wiara i taka ufność obronić nas mogą nic tylko — jak zapewniał nas śpiewany psalm — przed jakimkolwiek zewnętrznym wrogiem, a więc przed tymi, którzy — jak mówi psalmista - Boga nienawidzą, ale również przed grożącym nam nieraz wewnętrznym zniechęceniem ducha, naszą słabością I niestałością. Dlatego ciągle trzeba nam iść ku Temu, który sam gotuje dom dla opuszczonych i jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. To On sam jest naszą mocą i radością. To On sam dodaje nam mocy, gdy słabniemy i upadamy, a przez zapowiedzianego nam Ducha Świętego, rozjaśnia nasze serca i umysły, abyśmy dobrze odczytywali Jego zamiary i wypełniali Jego wolę. To On sam wciąż nam powtarza: nie lękajcie się, miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat".

W dniu 5 czerwca Mszę św. sprawował i homilię wygłosił abp Celestino Migliore — Nuncjusz Apostolski w Polsce. Ks. arcybiskup przypomniał pytanie, jakie Jezus postawił Piotrowi: "czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?"

Kapituła Generalna wyborcza jest zwoływana co sześć lat. Stanowi wydarzenie najwyższej rangi w życiu zgromadzenia zakonnego.

Strona 1 / 1