archiwum aktualności - marzec 2017

30 Mar 2017

"Zerwany kłos”....

Autor: S. Weronika Jeżak

  Czas „Wielkiej wojny” - lata 1914 - 1918 - to niezwykle trudny w dziejach świata okres. Właśnie w tych przerażających okolicznościach Karolina Kózkówna przeżywała swoją młodość - urodziła się 2 sierpnia 1898 roku. Na podstawie dziejów jej życia i męczeńskiej śmierci powstał film. Film, który wraz z Siostrami wieleńskiej wspólnoty obejrzałyśmy w trzcianeckim kinie. Ekranizacja wywarła na mnie ogromne wrażenie. Jeden z jej aspektów, to piękne życie młodej, niewinnej dziewczyny. Dziewczyny o otwartym sercu, żyjącej blisko Boga . . . I druga strona: dramat okrutnej wojny toczącej się wokół, związana z nią agresja, przemoc i zło, które dosięgły również mieszkańców wioski. Rodzinnej wioski Karoliny Wał-Ruda, pod Tarnowem. W szczególny sposób dotknęły mnie i na długo w mojej pamięci pozostaną dialogi Karoliny z Księdzem. To one tryskają nadzieją wynikającą z wiary w życie wieczne, to one przekonują, iż okoliczności, w jakich przyjdzie nam żyć, nie mogą przesłonić najważniejszych rzeczy. Jeżeli tylko żyjemy z wiarą w łaskę Bożą, powinniśmy się troszczyć o ziarna miłości, zaufania i dobroci, aby przyniosły one kiedyś zdrowe, dojrzałe owoce. Wbrew rozprzestrzeniającym się na ziemi chwastom, wbrew wszelkiemu złu i nienawiści.
  Tego właśnie, przykładem swojego życia uczy nas Błogosławiona Karolina Kózkówna, a film według mojego przekonania doskonale tę ideę oddaje.
  Dziękuję Bogu za życie Błogosławionej Karoliny, a twórcom filmu za to, że w tak przystępny sposób przybliżyli nam ważne dla każdego wierzącego fakty z jej życia.
  Za swoiste dla nas przesłanie....

25 Mar 2017

"Święto Zwiastowania Pańskiego w Toruniu"

Autor: S. Barbara Borowiak

  Sobota, 25 marca - Święto Zwiastowania Pańskiego. Wczesny poranek powitał nas chłodem i szronem na dachach budynków, ale nie to jest dziś ważne. Dziś grupa Sióstr i pracowników świeckich rusza do Torunia. Do Sanktuarium p.w. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II. Droga minęła bardzo szybko i znaleźliśmy się na placu, gdzie powitała nas figura Papieża Polaka.
  To wielkie wotum wdzięczności Rodaków z Polski i z Polonii za Jana Pawła II, w dniu urodzin Świętego Papieża - 18 maja 2016 roku konsekrował przy współudziale JE ks. Kard. Stanisława Dziwisza, Arcybiskupów, Biskupów i najwyższych władz państwowych legat papieski - JE ks. kard. Zenon Grocholewski z Watykanu.
  I właśnie tu odbyły się uroczystości z okazji 160 rocznicy powołania przez Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek RM, na które przybyły Siostry z całego kraju z Matką Generalną i Matkami Prowincjalnymi na czele.
  Siostra Barbara - Przełożona Sióstr naszego zgromadzenia posługujących w tym niezwykłym miejscu - była naszym przewodnikiem podczas zwiedzania kościoła. Ogromne wrażenie sprawiła na wszystkich wierna replika watykańskiej kaplicy Św. Jana Pawła II, z ampułką Jego krwi w relikwiarzu i obrazem Matki Najświętszej, przed którym się modlił i który 1 października 2004 roku sam Ojciec Święty ofiarował Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, ks. Mirosławowi Drozdkowi.
  Przed rozpoczęciem Mszy Świętej został odśpiewany - pierwszy raz wg słów Kustosza w tej świątyni - Akatyst, jako przygotowanie do Eucharystii. Na początku Najświętszej Ofiary zostały uroczyście wprowadzone relikwie Św. Zygmunta Felińskiego oraz Patronki wdów, teściowych i babć - Bł. Marianny Biernackiej.
  W procesji z darami ofiarowano: ornat, naczynia, komże, wodę, wino i chleb oraz kwiaty.
  Po Komunii Świętej Matka Generalna w Akcie Oddania Zgromadzenia Maryi Gwieździe Nowej Ewangelizacji powierzyła wszystkie Siostry i dzieła przez nie prowadzone Matce Bożej.
  Po zakończeniu Eucharystii zgromadziliśmy się w kaplicy pamięci poświęconej Polakom pomordowanym podczas II wojny światowej za ratowanie Żydów. W jej centrum znajduje się figura Niepokalanej ścierającej głowę węża, a za nią ściana z relikwiami męczenników polskich. Po obu stronach ściany frontowej natomiast znajdują się nazwiska ponad tysiąca pomordowanych za pomoc Żydom Polaków - niejednokrotnie całych rodzin - z dziećmi włącznie. Tu odbyła się prelekcja S. Antonietty pt. „Udział Sióstr Rodziny Maryi w ratowaniu Żydów i innych prześladowanych w latach 1939-1945”.
  Siostra przedstawiła zgromadzonym wiele faktów, które miały miejsce w domach Sióstr w wyżej wskazanych latach, a za które każdego dnia groziła Siostrom śmierć z rąk okupanta. Niezwykle wzruszające były historie uratowanych, którzy po wielu latach włożyli wiele trudu i starań, by odnaleźć domy, w których spędzili ten okrutny czas i podziękować Siostrom za uratowanie życia.
  Nasz pobyt w tym niezwykłym miejscu dobiegł końca - jeszcze tylko spotkanie z figurą Św. Piotra zarzucającego sieci ...
  Pełni wrażeń, powierzeni opiece Matki Najświętszej i Świętego Krzysztofa wróciliśmy szczęśliwie do domu.

Zobacz galerię fotografii

10 Mar 2017

"..."Idźcie i głoście"..."

Autor: S. Anna Maciejewska

  ..."Idźcie i głoście"... podążając za hasłem obecnego roku liturgicznego S. Dyrektor Ewa Pollus wraz z s. Weroniką Jeżak - fizjoterapeutką oraz z s. Anną Maciejewską Przełożoną z Poznania w dniach 3 - 7 marca udały się z misją do Wielkiej Brytanii. Miejscem docelowym była parafia Our Lady and the Apostoles w Stockport, niedaleko Manchesteru.
  Dzięki otwartości miejscowego proboszcza O. Pata i wiernych parafian, Siostry mogły znaleźć schronienie na terenie tamtejszej parafii i poczuły się prawdziwie jak w domu. W czasie homilii głosiły Słowo Boże, którego myśl przewodnią stanowiły prawdy nieustannie objawiane nam przez Boga:
    1) o potędze i sile wiernej miłości Boga Ojca;
    2) o fakcie, że na skutek grzechu pierworodnego pierwszych ludzi każdy z nas ma złamaną naturę i od chwili poczęcia jest grzesznikiem, dlatego w życiu popełnia grzechy;
    3) o tym, że nikt z nas sam nie jest w stanie wyzwolić się ze swoich grzesznych skłonności - jedyny ratunek i prawdziwa wolność jest w Jezusie Chrystusie. On przez swoją miłość na krzyżu odkupił każdego z nas, dając nam prawdziwą wolność i życie wieczne, które dzięki wierze jest dla nas dostępne już tutaj - na ziemi.
  Bóg po raz kolejny objawił moc i skuteczność swego Słowa, które przez trzy kolejne dni docierało do serc ludzi zebranych w tamtejszym Kościele napełniając je pokojem i ufnością.
  Po wspólnej modlitwie był czas na indywidualne rozmowy, modlitwy, dzielenie doświadczeń. Siostry prezentowały też prace wykonywane w ramach terapii zajęciowej przez mieszkańców Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu, a uzyskane środki przeznaczone są na rozbudowę bazy rehabilitacyjnej.01 Mar 2017

"WIELKI POST 2017"

Autor: S. Ewa Pollus

Rozpoczęliśmy kolejny w naszym życiu Wielki Post - czas niezwykle ważny dla każdego z nas.
 Czas każdego roku dawany nam po to, aby serca nasze przemieniły się - przemieniły się w dobro. Codzienność, pochłaniające nas sprawy doczesne, wiele stawianych przed sobą wyzwań, coraz większe tempo życia, zagłuszają czasem fakt, że to tylko chwila ... I to właśnie okres Wielkiego Postu pozwala nam się zatrzymać, aby zastanowić się nad tym, kim jest dla mnie Jezus. Czy Jego zbawcza męka, okrutna śmierć na krzyżu, a potem Chwalebne Zmartwychwstanie ma dla mnie znaczenie, czy pamiętam o czekającej wieczności, bo przecież „czas ucieka ... ”, a Chrystus ofiarował się dla mnie. Warto zatem dokonać w tym szczególnym okresie odnowy wiary - „nawrócić się i wierzyć w Ewangelię”.
 Chrześcijańską drogę na czas przygotowań do paschalnych Świąt Wielkiej Nocy wyznaczają: post, modlitwa i jałmużna, a u podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i pilniejszego jego rozważania jesteśmy w okresie Wielkiego Postu zachęcani. Niech więc wszystko to towarzyszy nam i wspiera w trwaniu i realizacji wielkopostnych postanowień i podjętych zadań.

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: