archiwum aktualności - maj 2017

17 Maj 2017

"Rekolekcje Zakonne"

Autor: S. Magdalena Newerly

  W dniach od 9. do 16. maja w naszym Domu odbywały się rekolekcje zakonne, które prowadził ks. dr Robert Ogrodnik, historyk i kapelan Rodziny Ravensbrück. Do Wielenia zjechały się siostry z trzech prowincji, a także z Irkucka i Kazachstanu. Rekolekcje przeżywane w duchu wdzięczności i uwielbienia Boga za dar 160-u lat istnienia naszego Zgromadzenia, a także w klimacie 100-ej rocznicy Objawień Matki Bożej w Fatimie miały szczególną wymowę, zaś majowy nastrój i piękno przyrody otaczającej wieleński Dom, sprzyjały bardzo radosnemu i głębokiemu przeżywaniu czasu odnowy duchowej. Tematy rekolekcyjnych konferencji skupiały się wokół osobistej, żywej więzi z Jezusem Moim Oblubieńcem. Nie wystarczy bowiem iść za Jezusem lub obok Niego. Trzeba być i iść z Nim, trzeba nieustannie mówić Mu o swojej miłości, czuwać nad głęboką więzią z Nim. Tylko wtedy możemy być świadkami Jego miłości.
  W czasie rekolekcji na spotkaniu z Matką Generalną siostry dzieliły się także swoimi doświadczeniami duchowego wzrostu i działalności apostolskiej, wzajemnie się ubogacając. Matka Generalna zachęcała wszystkie siostry do jeszcze większej modlitwy wdzięczności i uwielbienia, przytaczając myśli i wskazania Ojca Założyciela. Rekolekcje zakończyły się uroczystym Jubileuszem 60 – lecia Profesji Zakonnej sióstr: s. Małgorzaty Władysławy Jasek, Leokadii Augustyny Rutkowskiej i s. Kazimiery Miriam Majewskiej. Naszym Drogim Jubilatkom składamy najlepsze życzenia wraz z wdzięczna pamięcią w modlitwie

Zobacz galerię fotografii


17 Maj 2017

"Daj się poprowadzić"

Autor: S. Marta

Dni Skupienia u Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Domu Sióstr w Poznaniu na ulicy Niegolewskich 23.
  Zgłoszenia i kontakt:
  S. Marta
  tel.: 798 796 433
  e-mail: s_mj@wp.pl

11 Maj 2017

"13 maja minie 100 lat"

Autor: S. Ewa Pollus

  13 maja minie 100 lat od dnia, w którym małym fatimskim pastuszkom po raz pierwszy objawiła się Matka Boża. Maryja w kolejnych spotkaniach z dziećmi (ostatnie miało miejsce 13 października tego samego roku) powierzyła im tajemnice dotyczące świata. Mały Franciszek zmarł w 1919 roku, jako jedenastoletni chłopiec, natomiast Hiacynta w roku 1922 - miała wtedy 10 lat.
  Święty już dzisiaj Jan Paweł II, w rocznicę pierwszego objawienia - 13 maja 2000 roku - ogłosił oboje błogosławionymi.
  Siostra Łucja, która dożyła naszych czasów, niezwykłą więzią połączona była z Papieżem Polakiem, a chwilą przełomową tej więzi był zamach na Jego życie, w kolejną rocznicę Fatimskich Objawień. Odchodząc do Pana w godzinie pierwszego objawienia - 13 lutego 2005 roku Siostra Łucja mówiła: „Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi. Z Franciszkiem i Hiacyntą i Ojcem Świętym idziemy, idziemy, idziemy . . . „
  I my idźmy. Idźmy, pielgrzymujmy po ziemi, słuchając wskazań Matki Bożej Fatimskiej. Idźmy tak, abyśmy godnymi byli spotkać się z wszystkimi, którzy uprzedzili nas w drodze do Domu Ojca.

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: