archiwum aktualności - sierpień 2017

26 Sie 2017

"Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy ... "

Autor: S. Ewa Pollus

 Każdego dnia Jasnogórska Królowo klękamy w naszej kaplicy, znajdującej się w szczególnym miejscu. Miejscu, gdzie tak wielu jest ludzi potrzebujących, smutnych i cierpiących. Klękamy przed Twoim wizerunkiem dziękując za wszystko, czym za Twoim pośrednictwem darzy nas Twój Syn i prosząc o łaski potrzebne tak bardzo każdego dnia. 26 sierpnia, to Twój o Matko dzień i jednocześnie dzień odpustu w naszym Domu. Jak co roku, tak i w tę sobotę uczciliśmy naszą Panią w uroczystej mszy świętej, która rozpoczęła się o godzinie 10,30. Mszy, którą celebrował i homilię wygłosił dziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, Ksiądz Profesor Paweł Wygralak w koncelebrze z Dziekanem z Piłki, Ojcem Gwardianem Ojców Franciszkanów z Wronek, Ojcem Joelem, Kapelanem Domu, Ks. Andrzejem Wojciechowskim oraz klerykiem Mariuszem.
  W oprawę liturgiczną czynnie włączyły się Siostry i Mieszkańcy Domu. W wykonaniu Pana Stefana i Kleryka Mariusza usłyszeliśmy czytania, Siostra Ewa zaśpiewała Psalm Responsoryjny, Siostra Urszula zaprosiła zebranych do udziału w modlitwie wiernych, a dary ołtarza zanieśli: Pani Agnieszka - świecę, Pani Sylwia - kwiaty, Pan Paweł - owoce, Siostra Dorota Chleb Pański i Siostra Anna - wodę i wino. Komentarzem opatrzyła to wszystko Siostra Małgorzata.
 Uczestnicy mszy św. pod przewodnictwem Księdza Kapelana odnowili uroczyście Jasnogórskie Śluby Narodu.
  „... jak dobrze Twym dzieckiem być ...
  Z głębi naszych wdzięcznych serc dziękujemy o Matko Boga i nasza za wszystko, czym ciągle nas darzysz i nieustająco prosimy o dalszą pomoc i opiekę dla każdego z nas osobna, dla naszej wspólnoty. Otocz o Pani Jasnogórska swoją macierzyńską opieką naszą Ojczyznę i świat cały, który tak bardzo potrzebuje Twojego orędownictwa.

Zobacz galerię fotografii

15 Sie 2017

"Jubileusz 250 - lecia parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Piłce"

Autor: S. Ewa Pollus

 Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Piłce, obchodzi w tym roku Jubileusz 250 - lecia swojego istnienia. Miały tam zatem miejsce rekolekcje przygotowujące wiernych do świętowania tej wielkiej rocznicy. Nauki głosił Misjonarz ze Zgromadzenia Księży Pallotynów.
  Na zaproszenie Księdza Dziekana Sławomira Olejniczaka, który jest dwudziestym trzecim już Proboszczem parafii, Siostra Przełożona wraz z grupą sześciu Sióstr wzięła udział w tych szczególnych uroczystościach.
 W samo południe rozpoczęła się poprzedzona różańcem św. w intencji parafian, Msza Święta, którą celebrował Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek. Podkreślił on znacząco fakt starannego duchowego przygotowania się parafian, do tak wielkiego i radosnego święta.
  Kończąc swoją homilię, Ksiądz Biskup skierował do zgromadzonych znamienne wezwanie: „Obyśmy wszyscy spotkali się w niebie”. Zatem do dzieła, bowiem „wiara bez uczynków jest martwa”.
  W parafii szerzony jest ogromny kult Ojca Pio, dlatego też w kościele stoi przywieziona z Rzymu, piękna figura Świętego z Pietrelciny.
 Bardzo nas ujęła niespotykanie rodzinna atmosfera panująca wśród tamtejszej wspólnoty, szacunek wzajemny i niezmierne zaangażowanie w życie Kościoła. Cieszymy się ogromnie z tego faktu zwłaszcza, że jak wspomniał Ksiądz Proboszcz, w latach 60 i 70 w parafii posługiwały Siostry z naszego zgromadzenia.
 Dziękujemy, że mogłyśmy uczestniczyć we wspólnej radości i życzymy, aby dobry Bóg darzył wszelkimi łaskami i swoim błogosławieństwem.

 Szczęść Boże

14 Sie 2017

"Eucharystia i Parafiada"

Autor: S. Weronika Jeżak

 Niedzielny poranek 13 sierpnia, nie zwiastował słonecznej pogody. Deszcz zdawało się, że wisi nad naszymi głowami. Sąsiednia parafia pod wezwaniem Św. Rocha leżąca na terenie Archidiecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej obchodziła tego dnia patronalne święto. Nie zabrakło modlitw zanoszonych do Pana z prośbą o słoneczną pogodę. Było to bardzo ważne, choćby ze względu na Eucharystię i Parafiadę, które miały się odbyć na wolnym powietrzu. I Pan wysłuchał ...
Siostry ze wspólnoty wieleńskiej postanowiły też tam się udać, aby choć przez chwilę pobyć wśród świętujących parafian. Tegoroczne hasło: „Idźcie i głoście” tak bardzo skłania do wstawania z kanapy i otwarcia się na drugiego człowieka. Nie musi to wcale oznaczać wielkich planów i przedsięwzięć, szeroko pojętych misji, a jest bardziej zachętą do uważnego odczytywania Bożego zaproszenia w najbliższym otoczeniu. Cieszymy się - mogłyśmy tak zwyczajnie porozmawiać z tymi, którzy takiej rozmowy potrzebują, wysłuchać tych „którzy są obciążeni bólem i niepowodzeniem”, a także tych, którzy doświadczają na co dzień „uścisku kochającego Ojca”. Gościnność i otwartość parafian wywarła na nas ogromne wrażenie. Z radością dzielimy się zatem wspaniałym doświadczeniem wielkiego zaangażowania i serdeczności tamtejszej wspólnoty.
 Bogu niech będą dzięki.
 Modlimy się gorąco, aby rozpoczęty niedawno remont świątyni zakończył się pomyślnie i jak najszybciej, a jednocześnie zachęcamy do wsparcia tej ogromnej i niewątpliwie trudnej inicjatywy.

Zobacz galerię fotografii

14 Sie 2017

"Aby On wzrastał we mnie ..."

Autor: S. Edyta Maciukajć

 „Aby On wzrastał we mnie ...„ - to hasło jubileuszowej, XXV już Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.
Od 4 sierpnia miałam zaszczyt uczestniczyć w trudzie wędrowania do Maryi z franciszkańską grupą pielgrzymkową. Przewodził nam Ojciec Robert Twardokus oraz neoprezbiter - Ojciec Mateusz Świętosławski. W pielgrzymce brały też udział min. S. Marta, S. Kanizja, S Alicja i S. Augustyna. Niesamowita atmosfera w naszej grupie: braterstwo, radość i duch modlitwy sprawiły, że odczułam te dni jako czas łaski i wzmożonego działania Boga. Wzajemnie wspieraliśmy się poprzez rozmowy, świadectwa życia, a kiedy była taka potrzeba - również posługę pielęgniarską. Szczególnym miejscem na naszej drodze były Świnice Warckie i Głogowiec. Tam spotkaliśmy się duchowo ze Świętą Siostrą Faustyną, odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a także odwiedziliśmy dom rodziny Państwa Kowalskich w Głogowcu. Kolejnym, niezwykle ważnym miejscem była Zduńska Wola, gdzie na świat przyszedł Święty Maksymilian Maria Kolbe - Rycerz Niepokalanej. Ksiądz Proboszcz tamtejszej Parafii Św. Pawła, ale i jego parafianie przyjęli nas z niespotykaną życzliwością.
 Nasze pielgrzymowanie zwieńczyła Eucharystia u stóp Kochanej Matki, wspólne czuwanie, modlitwy i oddanie się pod Jej przemożną opiekę na wszystkich drogach życia - drogach prowadzących do Jezusa.

Zobacz galerię fotografii

10 Sie 2017

"PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ"

Autor: S. Magdalena Patyna

„Idźcie i głoście to wezwanie,
By ścieżki Pana innym ukazać,
Idźmy i głośmy - ruszajmy w drogę
Odnaleźć wiarę i winy wymazać”

/ z tegorocznego hymnu /

 Trzynastodniowa, 34 już Krajeńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z Sępolna Krajeńskiego 19 lipca. 26 osób, w tym dwaj klerycy bydgoskiego WSD, pod przewodnictwem Księdza Mariana Kotewicza -niezmordowanego kapłana pielgrzymującego już 25 raz, niestrudzenie wędrowało do Matki Bożej. Podczas kolejnych dni pielgrzymowania dołączyło jeszcze sześcioro pątników.
  Hasło przewodnie pielgrzymki wpisywało się w ramy hasła duszpasterskiego tego roku: „ Idźcie i głoście” oraz „Fatima przesłaniem nadziei” Na szlaku rozważaliśmy zbiór konferencji Księdza Sławomira Kunki, napisanego w setną rocznicę Objawień Fatimskich pt. „Z Niepokalaną zwyciężymy”.
  Pielgrzymowanie uważam za dar łaski - 13 dni swoistych rekolekcji w drodze, czasu zmagania się ze sobą i z innymi, wzmacniania fundamentów Wiary. Droga taka uczy prawdziwej pokory, przyjmowania Darów Bożych: pogody, pokarmu, ludzkiej życzliwości, uśmiechu, ale też niepogody, bólu, zmęczenia, własnej słabości . . .
  Trwanie na niej, pozwala wraz z uciekającymi kilometrami dostrzec więcej, wznieść się ponad codzienność.
  To także najprostszy sposób wyzwolenia prawdziwej radości dziecka - cieszy nas wszystko, co zwyczajne i oczywiste. Obecność wspólnoty zaś, jest niezwykłym wsparciem w wędrówce do Domu Matki - razem idziemy, razem się trudzimy, razem głosimy, razem śpiewamy:

„Darmo od Pana jest łaska zbawienia
Wyrzuć kanapę – wskazanie papieskie.
Idźcie i głoście światu całemu
Niebawem przyjdzie Królestwo Niebieskie”

Zobacz galerię fotografii


09 Sierpnia 2017

"250 lecie Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Piłce"

Autor: Administrator

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: