archiwum aktualności - październik 2017

16 Paź 2017

"Wiara mocniejsza jest niż panowanie
Wszystko dla Boga - niewola, wygnanie...
"

Autor: S. Ewa Pollus

Tradycją naszej Wspólnoty jest coroczna pielgrzymka do polskiego Nazaretu, jakim jest Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W minioną sobotę zatem, w roku szczególnym - mija 160 lat od powołania Zgromadzenia - wczesnym rankiem grupa Sióstr i świeckich pracowników Domu udała się w drogę, aby razem z Siostrami z całej Polski prosić o tak potrzebne na każdy dzień łaski.
Uroczystości rozpoczął akatyst ku czci Świętego Józefa Oblubieńca Bogarodzicy. Następnie Siostry Juniorystki przedstawiły montaż słowno-muzyczny, w którym dziękowały Świętemu Założycielowi za Zgromadzenie, za Jego wstawiennictwo u stóp Najwyższego i za Boże Błogosławieństwo w dziełach prowadzonych przez Siostry. Szczególnie zaś dziękowały za opiekę w trudnych latach niemieckiej okupacji, podczas której Siostry z narażeniem życia pomagały potrzebującym, ukrywały w swoich klasztorach Żydów, a Pan sprawiał, że wszystko miało szczęśliwe zakończenie.
W samo południe rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana, pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego - Seniora, Księdza Stanisława Napierały, który wygłosił również homilię. W ciepłych słowach powitał wszystkie Siostry z Siostrą Wikarią i Siostrami Prowincjalnymi na czele, jak również innych pielgrzymów, którzy włączyli się w obchody tego radosnego święta, biorąc czynny udział we Mszy Świętej.
Po zakończeniu Eucharystii uświetnionej pięknym śpiewem chóru Sióstr i modlitwie zawierzenia się Świętemu Józefowi, wszyscy udali się do Domu Pielgrzyma na wspólny posiłek. Radosnym powitaniom i rozmowom nie było końca, jednak czas płynie nieubłaganie i trzeba było udać się w drogę powrotną.
Dziękując Bogu za szczęśliwy dzień, prosimy:
Józefie Święty, którego Bóg ustanowił Głową Świętej Rodziny, pozdrawiamy Ciebie i dziękujemy za dar Twojego ojcostwa wobec Rodziny Maryi, w której jesteś czczony i miłowany od początku jej zaistnienia, jako wierny opiekun i obrońca . . .

Zobacz galerię fotografii

06 Paź 2017

"Cudowna Figura Św. Michała Archanioła ..."

Autor: S. Ewa Pollus

Umocnione nawiedzeniem Cudownej Figury Św. Michała Archanioła, dzięki składamy Najwyższemu za tę wielką łaskę.
Dziękujemy przede wszystkim za przybycie do nas, za świadectwa ludzi, którzy doznali opieki i orędownictwa Najwyższego Anioła, za nawrócenia i obronę przed złem.
Ufamy, że każda i każdy z nas modlących się w Kaplicy naszego Zgromadzenia, z wielką radością i wzruszeniem przeżywał darowane nam przez Pana chwile. Podczas jednego z pierwszych Objawień Święty Michał powiedział: „Ja jestem Archanioł Michał stojący przed Obliczem Boga”.
Prosimy zatem o nieustanne orędownictwo u stóp Najwyższego w czasach, w których przyszło nam żyć. Prosimy, aby każdy kolejny dzień życia naszego, osób, które powierzone zostały naszej opiece i wszystkich, których spotykamy na swojej drodze, był za Jego przyczyną dniem z Bogiem i dla Boga.
Bóg Zapłać.

Zobacz galerię fotografii

04 Paź 2017

"Są w życiu naszego Zgromadzenia dni szczególne ..."

Autor: S. Ewa Pollus

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
(Robert Fulghum)

Są w życiu naszego Zgromadzenia dni szczególne. Dni, w których całym sercem dziękujemy Bogu i Świętemu Zygmuntowi Felińskiemu za pomoc w wykonywaniu naszej posługi, za ciągły rozwój Zgromadzenia i za nowe dzieła. Niedawno wraz z zaproszonymi gośćmi - między innymi władzami miasta i kapłanami - miałyśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystym otwarciu niepublicznego przedszkola w Szamotułach. Wielką radością napełnił nas fakt, że to kolejna placówka, gdzie pracują nasze Siostry. Tu rodzice powierzają nam swoje dzieci - radość przeplata się z ogromem odpowiedzialności za ich wychowanie, za kształtowanie ich osobowości. Nasz Założyciel powiedział kiedyś: „Niech pokój Boży, łaska Jego i błogosławieństwo towarzyszą wam zawsze i wszędzie” Ufamy, że w każdej trudnej chwili będzie z nami, ale i radości nasze będą Jego radościami.

Zobacz galerię fotografii

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: