archiwum aktualności - grudzień 2017

22 Gru 2017

"Audyt zewnętrzny 2017"

Autor: S. Ewa Pollus

  We wrześniu minęło już 14 lat od dnia, w którym nasz Zespół Domów Pomocy Społecznej zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001 uzyskał Certyfikat Zarządzania Jakością.
  Przez wszystkie lata, jakie minęły od tego czasu, Dyrekcja i cała załoga ZDPS RM - zgodnie z obowiązującymi normami ISO - codziennie dokonują wszelkich starań w kierunku ciągłego ulepszania jakości świadczonych przez nas usług.
  14 i 15 grudnia odbył się kolejny już, zewnętrzny audit przeprowadzony przez PCBC S.A. w Warszawie reprezentowane przez Panią dr inż. Joannę Tkaczyk.
  Przedmiotem badań był proces główny i procesy wspomagające w ZDPS RM.
  Na spotkaniu zamykającym audit, Pani dr inż. Joanna Tkaczyk stwierdziła, że wystąpi o przyznanie nam Certyfikatu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10.
  Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie ze słowami Świętego Zygmunta Felińskiego ”….my zawsze wypełniajmy obowiązek miłości względem wszystkich bez różnicy, naśladując w tym - jak chce Zbawiciel - Ojca Niebieskiego”

4 Gru 2017

"Imieniny s. Przełożonej"

Autor: S. Ewa Pollus

  Święta Barbara to jedynaczka, urodzona w Nikomedii, która wbrew woli ojca przyjęła chrzest, za co zginęła śmiercią męczeńską. Jest patronką budowniczych, architektów i górników, a podczas II wojny światowej i stanu wojennego, Świętej Barbarze - opiekunce podziemia - polecała się polska konspiracja.
  Ta jedna z najbardziej czczonych świętych chrześcijańskich, jest patronką Siostry Przełożonej, której imieniny obchodziliśmy w naszej wielkiej wspólnocie zakonnej i świeckiej.
  Już w niedzielę po śniadaniu Siostra Ewelina w imieniu wszystkich Sióstr złożyła Solenizantce najserdeczniejsze życzenia, które uświetnił piękny śpiew zgromadzonych w sali rekreacyjnej.
 Wieczorną porą natomiast - w kaplicy - Siostry przedstawiły piękny, wzruszający niezwykle, oparty na Ewangelii i wysławiający Maryję montaż słowno muzyczny.
  Mój Bóg - Jest pełen miłości i serdeczności Jest bogaty w miłość i miłosierdzie, które wylewa szczególnie na ubogich i grzeszników Jest moim Zbawicielem i Panem Jest potężny, święty, ujmuje się za Izraelem, pysznych usuwa z tronu, wywyższa pokornych….”
  Wielbiąc Maryję, Siostry z ogromną czcią mówiły:
 „Maryja - Słucha sprawczego Słowa Boga Wierzy w Słowo i postępuje zgodnie ze swoją wiarą Zachowuje Słowo w swoim sercu Zapamiętuje Słowo żyje słowem” W poniedziałek rano, Siostry, Mieszkańcy i pracownicy świeccy modlili się podczas Mszy Świętej w intencji Solenizantki, której przewodniczył Ksiądz Kapelan Andrzej Wojciechowski w koncelebrze ze zgromadzonymi w kaplicy Kapłanami.
  Życzymy raz jeszcze, aby Maryja czuwała nad naszą Siostrą Przełożoną każdego dnia, aby pocieszała w smutku, wspierała w trudnościach i towarzyszyła w chwilach radosnych. Aby orędowała u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: