archiwum aktualności - marzec 2018

28 Mar 2018

"Wielkanoc"

Autor: S. Barbara Borowiak

  Wszystkim Siostrom i Internautom życzę, byśmy zawsze dzielili się radością z faktu, że Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał. Radosne Alleluja niech będzie dla Was ostoją niezłomnej Wiary i Miłości. Niech Zmartwychwstały Jezus przemienia Waszą codzienność, przynosi pokój, napełnia radością i świadczy, że Miłość zwycięża wszystko.

Przełożona Domu
S. Barbara Borowiak

25 Mar 2018

"Droga Krzyżowa"

Autor: S. Ewa Pollus

  „Maryjo, Matko Miłosierdzia, zawsze wierna Chrystusowi, prowadź mnie śladami bolesnej męki swego Syna i uproś mi potrzebne łaski do owocnego odprawienia tej drogi krzyżowej.”
  Niedziela palmowa…
  W tym roku pierwszy raz, właśnie w Niedzielę Palmową, o godzinie 19, z dużą rzeszą wiernych wyruszyliśmy z kościoła parafialnego w ostatnią już w kończącym się tegorocznym Wielkim Poście, Drogę Krzyżową. Przewodniczył jej Ksiądz Proboszcz Marek Sobkowiak.
  Uczestnicy tego niezwykłego nabożeństwa z wielkim skupieniem słuchali rozważań przy każdej z 14 bolesnych stacji, przypominających nam o cierpieniach Chrystusa. Chrystusa, który swe życie oddał, abyśmy my mogli dostąpić łaski zbawienia.
  Drogę Krzyżową zakończyliśmy w Kaplicy naszego Domu. Ksiądz Proboszcz w ciepłych słowach podziękował Siostrze Przełożonej i Dyrekcji Domu za przygotowanie kaplicy i umożliwienie przybycia tu tak licznej grupy, Księdzu Wikariuszowi i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i zabezpieczenia Drogi Krzyżowej, a zgromadzonym za uczestnictwo w nabożeństwie, za modlitwy, śpiew….
  Umocnieni tym niezwykłym przeżyciem pragniemy w rozpoczynającym się Wielkim Tygodniu, każdego dnia być z Chrystusem, przeżywać Jego Ofiarę dla nas, a gdy nadejdzie poranek Wielkiej Niedzieli, radować się ze Zmartwychwstania naszego Pana.

Zobacz galerię fotografii

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: