archiwum aktualności - grudzień 2018

23 Grudzień 2018

"Imieniny"

Autor: S. Barbara Borowiak

„Usiłujmy prowadzić Żywot Najświętszej Panny,
Której nie tylko każdy czyn, ale każde pragnienie, każdy oddech, każde uderzenie serca poświęcone było całkowicie Bogu”


  Św. Zygmunt Feliński

  23 grudnia z okazji zbliżających się Imienin Zastępcy Przełożonej - Siostry Ewy Pollus, w imieniu całej naszej Wspólnoty S. Anna Miłuch złożyła Czcigodnej Solenizantce najserdeczniejsze życzenia. Dziękując za trud i codzienne poświęcenie się drugiemu człowiekowi, życzyła nade wszystko nieustającej opieki Najświętszej Panienki.

Zobacz galerię fotografii

20 Grudzień 2018

"Życzymy..."

Autor: S. Barbara Borowiak

„Jeśli miłość największa w prostocie, a pragnienie najprostsze w tęsknocie,
  więc nie dziw, że pragnął Bóg, aby najprostsi Go przyjęli (. . .)
  Sam, gdy nas umiłował, prostotą nas oczarował, biedą, biedą i siankiem -
  Wtedy Matka Dziecinę brała, na rękach Go kołysała
  i otulała Mu stopy w sukmankę.

  O cud, cud, cud !
  (. . .)"


  Karol Wojtyła

  Życzymy, aby Boże Dziecię, w betlejemskiej grocie narodzone zagościło w Waszych domach.
  Niech Wam błogosławi, wspiera łaskami, wnosi radość i pokój, a Jego Najświętsza Matka niech otacza Was i Wasze rodziny nieustającą opieką.
 

Przełożona
S. Barbara Borowiak
S. Ewa Pollus
Zastępca Przełożonej
8 Grudzień 2018

"Spotkanie w Domu Generalnym"

Autor: S. Ewa Pollus

„Niepokalana Panienko Święta,
  Którą Aniołów Chór wielbi w niebie,
  Oto ma dusza czcią Twą przejęta,
  Pragnie na ziemi uwielbiać Ciebie”


  Św. Zygmunt Feliński

  8 grudnia Siostry naszego Zgromadzenia z Domów całej Polski, a także z Ukrainy - przybyły do Domu Generalnego w Warszawie. Spotkanie w tak licznym gronie poświęcone było Kościołowi na wschodzie. Wśród nas był Ksiądz Dr Jacek Waligóra - Proboszcz parafii w Niżankowicach na Ukrainie, który podzielił się z nami ogromem problemów, z jakimi każdego dnia musi się od lat zmagać. Sam kościół, z którego został kiedyś zrobiony wielki śmietnik został oddany w 1988 roku i przez dwa lata trwało wielkie sprzątanie . . . Trudno sobie wyobrazić, że w świątyni można było między innymi trzymać konie, przechowywać słomę, siano . . . Nie tylko jednak sama świątynia przysparza wielu trosk tamtejszemu Proboszczowi. Wieloletnia walka władzy z Bogiem i szykanowanie wiernych sprawiły, że często kościół świeci tak zwyczajnie pustkami. Potrzeba zatem nie tylko pomocy materialnej, ale szczególnie modlitwy, aby świątynia, w której króluje figura Matki Bożej pochodząca z Częstochowy, stała się na nowo świątynią wielu modlących się w niej i wielbiących Boga. Kontynuujmy zatem to wielkie dzieło pomocy Kościołowi na wschodzie, składajmy ofiary i módlmy się prosząc Dobrego Boga, aby parafie wschodnie znajdujące się niemal na wymarciu powróciły do kolebki i rozwijały się każdego dnia.
  Spotkałyśmy się też z wykładowczynią Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która opowiedziała nam o niezwykłej roli, jaką odgrywała w życiu naszego Świętego Założyciela Maryja, co znalazło miejsce również w Jego twórczości.
  Nasze spotkanie zbiegło się też z dniem imienin Matki Generalnej Janiny Kierstan. Życzenia, kwiaty, wspólne, radosne śpiewy - to wszystko nas ubogaciło, napełniło nową nadzieją, szczególnie, że przeżywamy teraz radosny czas oczekiwania na narodzenie Bożej Dzieciny.
  Dziękując Dobremu Bogu za tak piękne chwile, proszę za naszym Świętym Założycielem:

„Do stóp Twych przeto kornie przypadam,
  Nim na cześć Twoją rozpocznę pienie,
  U tronu Twego serce me składam,
  Racz tchnąć w nie, Pani święte natchnienie”

3 Grudzień 2018

"Święta Barbaro..."

Autor: S. Ewa Pollus

„Święta Barbaro, panno i męczennico, która tak bardzo ukochałaś niewinne życie, racz nam wyjednać u Oblubieńca Twego, Jezusa Chrystusa, czystość duszy.”

  Kolejny grudzień - miesiąc, w którym tak wiele pięknych uroczystości, wzruszających chwil i radosne oczekiwanie na ten dzień najpiękniejszy. . .
  Za nami już pierwsze grudniowe przeżycia - wspomnienie Patronki Siostry Przełożonej Barbary Borowiak.
  Tegoroczne świętowanie za przyczyną S. Małgorzaty, S. Urszuli, S. Ewy, S. Magdaleny, S. Bogumiły i S. Anny rozpoczęłyśmy już w niedzielę - 2 grudnia, przed ołtarzem Matki Bożej Częstochowskiej, królującej w naszej kaplicy.
  Z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem przygotowały, a następnie przedstawiły nam inscenizację zatytułowaną „Drogi do Centrum Miłości”
  Utwory znanych twórców, jak: R. Brandstaetter, J. Pasierb, D. Wilczewska, M. Balicki, P. Gorczyca, a także cytaty Św. Jana od Krzyża wprowadziły nas w świat zadumy, refleksji. . .
  To piękne chwile, to wyciszenie, to spotkanie z Panem, to ukojenie duszy …
  Z całego serca pragnę podziękować Siostrom za ich trud, za czas poświęcony na przygotowania, czas, którego zawsze, wszystkim w dzisiejszym świecie brakuje.
  Pragnę wyrazić swoje uczucia - bo takie refleksje towarzyszyły mi w tych cudownych minutach - cytując:
„Tu w ciszy oddycham pokojem
  Twój Duch mnie otula miłością
  To Ty jesteś życie moje
  To w Tobie żyję miłością”


  W poniedziałek natomiast - 3 grudnia, w wypełnionej po brzegi przez Mieszkańców i Pracowników Domu kaplicy, uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej, którą w intencji naszej drogiej Solenizantki, pod przewodnictwem Księdza Kapelana odprawiła grupa kapłanów.
  W pięknej, rodzinnej atmosferze przeżyliśmy tę Eucharystię, ponieważ również nasi Mieszkańcy, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli przybyć do Kaplicy, współuczestniczyli w Niej poprzez przekaz telewizyjny.
  Dziękujemy Dobremu Bogu za obecność Siostry Przełożonej Barbary wśród nas, za jej uśmiech, dobre słowo…
  Raz jeszcze życzymy opieki Najświętszej Panienki i Bożego Błogosławieństwa we wszelkich jej poczynaniach.

  Szczęść Boże.
  S. Ewa Pollus

Zobacz galerię fotografii

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: