archiwum aktualności - maj 2019

26 MAJ 2019

"Ona jest najpiękniejszym kwiatem"

Autor: S. Ewa Pollus


„. . . to Ona jest najpiękniejszym kwiatem, jaki zakwitł ze stworzenia, „różą”, która ukazała się w pełni czasu, gdy Bóg, posyłając swego Syna, obdarzył świat nową wiosną. . .”

  Papież Benedykt XVI


  Właśnie mija najpiękniejszy miesiąc maj. Miesiąc, w katolickim kościele poświęcony Maryi, miesiąc majowych nabożeństw ku Jej czci.
  Pierwsze nabożeństwo majowe odprawiono w kościele Świętego Krzyża w Warszawie w 1852 roku, a po trzydziestu latach trafiło ono do wszystkich parafii. W kościołach lub przydrożnych kapliczkach wierni śpiewają Litanię Loretańską i pieśni maryjne, prosząc o tak potrzebne wszystkim wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny u tronu Najwyższego. I nasze głosy przyłączyły się do tych próśb, ale też podziękowań za nieustanną Jej opiekę nad naszym małym społeczeństwem i nad całym polskim narodem.
  Maj to też miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Matki . . .
  Pragnę zatem zacytować wszystkim, którzy cieszą się jeszcze obecnością tu na ziemi swoich Matek, słowa Konstantego Gaszyńskiego:

„O! matko moja! Gdy w wieczór stroskana,
  Modlić się będziesz przed Maryi obrazem,
  Serc naszych głosy spotkają się razem,
  I anioł święty poniesie przed Pana
  Jednej krzewiny dwa woniące kwiatki:
  Modlitwę syna i modlitwę matki”.


  Dla wielu z nas jednak, dzień 26 maja,
  to już tylko dzień refleksji, wspomnień, tęsknoty . . .

„Byłaś i jesteś moim Naj . . .
  Największym autorytetem, natchnieniem, miłością, mądrością, szczęściem,
  pomocą, aniołem, Słońcem, radością, dobrocią, najukochańszą opiekunką,
  rodzicielką, najznakomitszą przewodniczką w życiu,
  Najwspanialszą Matką na świecie!”

  Jednak: „Za szybko odeszłaś Mamo . . .
  Zostałam . . .
  Zabrakło mi pożegnania . . . kilku zdań na odchodne . . .
  Zostałam . . .


  S. Ewa Pollus

19 MAJ 2019

"Jubileusz"

Autor: S. Ewa Pollus


„Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy „trudzicie się dla Ewangelii” (por. Flp 4, 3) na polskiej ziemi…”

  Jan Paweł II, Jasna Góra 1997


  19 maja, o godzinie 11,30 - podczas Mszy Świętej odprawianej w naszej kaplicy przez ks. Kapelana Andrzeja Wojciechowskiego i my dziękowaliśmy Dobremu Bogu za dar życia konsekrowanego naszych Sióstr: S. Bronisławy, S. Feliksy, S. Janiny i S. Jolanty, które już 60 lat służą Bogu i ludziom w naszym Zgromadzeniu oraz S. Krystyny i S. Marianny, które Pan wezwał 50 lat temu, a One na Jego głos odpowiedziały: tak.
  Do Czcigodnych Jubilatek przyjechali ich bliscy i wspólnie modliliśmy się dziękując za wszelkie dobro, za zdrowie naszych Współsióstr i prosząc o każdy następny dzień przeżyty z Bożym Błogosławieństwem we Wspólnocie, dla Wspólnoty oraz dla wszystkich spotkanych na drodze życia.
  I o każdy wieczór, kiedy nasze Jubilatki zasypiając, będą mogły modlić się słowami Romano Guardiniego: „Oto jestem Panie, dzień mój ma się ku końcowi. Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dziękuję Ci za to Panie.

Zobacz galerię fotografii

8 MAJ 2019

"Rekolekcje roczne"

Autor: S. Barbara Borowiak


„ . . . nogi same goniły
  do pobliskiej świątyni -
  tam cisza rosła w Boga tchnieniu . . .”


  Jadwiga Zgliszewska

  We współczesnym świecie cisza i milczenie stają się wartościami niezwykle cennymi i niestety rzadko dostępnymi, a tak bardzo ich potrzebujemy.
  Jak każdego roku, ta piękna wiosenna pora, to czas rekolekcji zakonnych w naszym Domu i czas tak oczekiwanej ciszy.
  Przyjechały do nas Siostry z różnych zakątków Polski, a nawet spoza jej granic, z Siostrą Wikarią i Matką Prowincjalną na czele.
  Przewodnikiem tegorocznych, wspólnych dni był Franciszkanin - ksiądz Radosław Kramarski z Dąbrowy Górniczej.
  Codziennie Siostry Rekolektantki spotykały się w kaplicy, aby dziękować Dobremu Bogu i Matce Przenajświętszej za cały rok, za wszystkie smutki i radości, za dobro, ale też za napotkane na swej drodze przykrości, które są czasem bodźcem do pozytywnych działań . . .
  Nasz Święty Założyciel powiedział: „Mój punkt widzenia - to wiara, chciałbym, żeby wszystko, co mnie czaruje i zachwyca, miało w niej swój początek.”
  Życzę zatem wszystkim Siostrom, aby te wspaniałe, ciche dni, te wspólne modlitwy i piękne przesłania Ojca Rekolekcjonisty, sprawiły, że na nowo zagłębią się w jej tajnikach i aby wiara była codziennym orężem w tak trudnej czasem walce z różnymi przeciwnościami.
  I żeby wciąż pamiętały o słowach skierowanych do nas przez Św. Zygmunta Felińskiego: „Strzeżcie praw Kościoła Świętego, pilnujcie gorliwie tej świętej wiary naszej, przeciwnościami nie zrażajcie się.”

  Szczęść Boże

  S. Barbara Borowiak

5 MAJ 2019

"Nasze jubilatki"

Autor: S. Ewa Pollus


"O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
  Twoje usta dziś wyrzekły me imię..."


  60 lat temu zawołałeś Panie imiona: S. Feliksy, S. Bronisławy, S. Jolanty i S. Janiny, a przed 50 laty - Siostry Marianny.

  Wtedy oddały się one Dobremu Bogu na zawsze, a w niedzielę - 5 maja, podczas uroczystej Mszy Świętej, którą w ich intencji odprawił Franciszkanin - Ksiądz Radosław Kramarski, dziękowały za całe swoje życie zakonne, za zdrowie, za ludzi, których Pan postawił na ich drodze, za wszystkie radości, ale i trudne doświadczenia. Czcigodne Jubilatki ponowiły też śluby zakonne i przyjęły uroczyste błogosławieństwo na dalsze lata.
  Po Eucharystii nastąpił czas serdecznych życzeń, a zwieńczeniem tego pięknego dnia był uroczysty, wspólny obiad.
  Raz jeszcze życząc Jubilatkom wszystkiego, co najlepsze, ośmielę się powtórzyć za naszym Świętym Założycielem:
  "Niech pokój Boży, łaska Jego i błogosławieństwo towarzyszą Wam zawsze i wszędzie"

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

Zobacz galerię fotografii

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: