archiwum aktualności - luty 2021

16 LUT 2021

"Środa Popielcowa 2021"

Autor: S. Ewa Pollus

"Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli" (Jl 2, 12-13)

  Nadchodzi kolejny okres w życiu naszym - okres szczególny, rozpoczynający się Środą Popielcową. Czas, w którym każdy z nas może zmienić w swoim życiu coś, co go gnębi, co nie jest zgodne z nauką Chrystusa, a świadomi tego, jesteśmy niespokojni…
  Samo pełne ufności zwrócenie się ku Bogu, który kocha grzesznika, jest już odwróceniem się od zła, a na pewno jest początkiem nawrócenia.
  Posypując zatem nasze głowy popiołem, pamiętajmy o niezmierzonym Miłosierdziu Boga i Jego gotowości do przebaczania.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

10 LUT 2021

"Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie"

Autor: S. Barbara Borowiak

„Nie możecie nigdy zapominać, że jesteście wezwani do dawania osobistego i wspólnotowego świadectwa świętości, która jest istotnym powołaniem życia konsekrowanego i źródłem apostolskiego dynamizmu Kościoła.”

  Jan Paweł II

  Czcigodne Siostry

  W tym roku już XXV raz obchodziliśmy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To również święto Ofiarowania Pańskiego upamiętniające ofiarowanie Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej - w Polsce znane jako Święto Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu „Idą ludzie do kościoła bez obawy i lęku - ten się śmierci nie boi, kto gromnicę ma w ręku”
  2 lutego w katedrze poznańskiej, pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego odprawiona została uroczysta Msza Święta dziękczynna za dar życia konsekrowanego. Temu pięknemu spotkaniu towarzyszyła Matka Boża w znaku Obrazu Nawiedzenia. Przewodniczący Episkopatu Polski powiedział między innymi: „Życzę, aby ten rok przyniósł jak najobfitsze owoce duchowe osobom życia konsekrowanego oraz, aby sprowokował dojrzewanie Kościoła, które następuje po chrzcie świętym u każdego osobiście oraz w całej społeczności Kościoła, a myślę, że to wszystko też przekłada się ostatecznie na życie naszej Ojczyzny i na poziom tego życia”
  Raz jeszcze cytując słowa naszego Świętego Papieża: „Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego”, życzę wszystkim Wam Drogie Siostry i sobie również, aby droga nasza mimo wielu niewątpliwie trudności, była drogą do Boga, do bliźniego - drogą do wszystkich tych miejsc, gdzie nasza obecność będzie dobrem i miłością. Wiemy, że Siostry nasze posługują nie tylko w kraju, ale również w różnych zakątkach świata i tam oprócz niesienia pomocy chorym, niosą im Ewangelię. Niech więc nasz Święty Założyciel, którego najważniejszym celem i radością była pomoc niesiona biednym i chorym wspiera wszystkie dzieła naszego zgromadzenia swoim orędownictwem u Najwyższego i Najświętszej Panny Maryi.

  Szczęść Boże
  S. Barbara Borowiak

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: