archiwum aktualności - listopad 2021

24 LIS 2021

"Czuwanie na Jasnej Górze"

Autor: S. Ewa Pollus

  Tak niedawno zapowiadany był kolejny etap obchodów rocznicy urodzin naszego Założyciela - czuwanie Sióstr przedstawicielek całego zgromadzenia na Jasnej Górze. Wtedy wydawało się to tak odległe, a już stało się wspomnieniem…
  Noc z 21 na 22 listopada z pewnością na długo pozostanie w pamięci Sióstr uczestniczących w tym wydarzeniu, ale myślę, że również każdej z Sióstr, które u Królowej naszych serc były duchem. Nocne czuwanie rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim. Tuż po modlitwie apelowej Matka Generalna Janina Kierstan, powitała przedstawicielki wszystkich prowincji.
  Czuwanie, po błogosławieństwie, jakie udzielił jej obecny wśród nas Biskup Pomocniczy Diecezji Częstochowskiej - Andrzej Przybylski, rozpoczęła Siostra Antonietta Frącek, która przedstawiła postać naszego Założyciela, Jego życie i dzieła. Kontynuacją tego była homilia wygłoszona przez Biskupa Andrzeja. Między wieloma pięknymi, niejednokrotnie wzruszającymi i wciąż na nowo pozwalającymi poznawać Świętego Zygmunta słowami, powiedział coś tak bardzo znamiennego: Jesteśmy przekonani, że wynosimy naszych Świętych na ołtarze, tymczasem prawda wygląda inaczej - my sprowadzamy ich na ziemię, bo są nam tu potrzebni, aby wyjednywać nam łaski i zanosić nasze prośby do Pana.
  Nasza Prowincja Świętego Józefa, w akcie uwielbienia i dziękczynienia zanoszonego do Matki i Królowej wszystkich nas, rozważała Tajemnice Radosne Różańca Świętego, które poprzedziły rozpoczynającą się o północy Eucharystię, odprawioną przez Księdza Biskupa w koncelebrze z dwoma Kapłanami.
  Po zakończeniu Mszy Świętej nastąpiły dalsze rozważania poszczególnych Tajemnic Świętego Różańca. Prowincja Krakowska rozważała Tajemnice Bolesne, Prowincja Warszawska - Tajemnice Chwalebne, natomiast Tajemnice Światła rozważał Nowicjat.
  W kolejnej modlitwie prosiliśmy Jasnogórską Matkę o pokój w naszej Ojczyźnie, o błogosławieństwo dla nas wszystkich, ale szczególnie o opiekę nad służbami czuwającymi nad bezpieczeństwem naszych granic, a także o łaskę Nieba dla zmarłych ostatnio Sióstr z naszego Zgromadzenia - 103 letniej Siostry Beaty oraz tragicznie zmarłej Siostry Olgi.
  Nasze czuwanie zakończyłyśmy aktem zawierzenia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

  Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

  Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

  Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

  Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

  Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

  Z pewnością nieco zmęczone, ale jakże szczęśliwe i wzmocnione wróciły Siostry do swoich domów, aby kontynuować to wspaniałe dzieło, jakie powierzył wszystkim nam z ufnością, Święty Zygmunt Feliński.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

Zobacz galerię fotografii

16 LIS 2021

"Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski"

Autor: S. Barbara Borowiak

  8 listopada w Pałacu Bogusławskiego - siedzibie Domu Generalnego - miała miejsce niezwykła dla naszego Zgromadzenia uroczystość. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu - Minister Adam Kwiatkowski wręczył pośmiertnie Ordery Odrodzenia Polski Siostrom, które podczas II wojny światowej z wielkim poświęceniem i heroizmem - z narażeniem własnego życia i życia swoich Współsióstr - ratowały Żydów.
„Za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich” Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczone zostały:
Siostra Tekla Budnowska - ukrywała 26 podopiecznych.
Siostra Stanisława Chmielewska - uratowała min. Reginę Katenganer.
Siostra Celina Kędzierska - ukrywała 10 dzieci żydowskich.
Siostra Bernarda Lemańska - uratowała 15 Żydów.
Siostra Alfonsa Olszewska - wychowawczyni dzieci żydowskich.
Siostra Józefa Peńsko - uratowała 24 dzieci żydowskich.
Siostra Blanka Pigłowska - przewoziła dzieci żydowskie do naszych placówek.
Siostra Bogumiła Schwarz (pochowana na cmentarzu w Wieleniu) - uratowała 10 żydowskich dziewczynek.
Siostra Teresa Stawowiak - w Płudach przebywało ok. 40 dzieci żydowskich, a w gospodarstwie zatrudniła ok. 10 Żydów, zaś w Międzylesiu ukrywała 12 do 17 Żydówek.
Siostra Romualda Stempak - w domach przez nią prowadzonych przebywały żydowskie dzieci, również część personelu wychowawczego i gospodarczego stanowili starsi Żydzi.
Siostra Józefa Wesołowska (pochowana na cmentarzu w Wieleniu) - razem z Ks. Kazimierzem Słupskim ukrywała dwoje Żydów - profesora Adolfa Kornguta i aptekarkę Rozalię Bauer.

  Dziękujmy Panu Bogu za nasze Siostry, za ich odwagę, poświęcenie, szukajmy w ich życiu motta dla siebie….
  I może zastanówmy się, czy teraz ktokolwiek potrafiłby bezinteresownie tyle uczynić dla bliźniego !

  Szczęść Boże
  S. Barbara Borowiak

  Więcej informacji pod tym linkiem.

8 LIS 2021

"Rok Obchodów 200. rocznicy narodzin Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego"

Autor: S. Ewa Pollus

  „Nie marnujmy promieni nadprzyrodzonego światła,
  ale przyodziani pokorą idźmy drogą świętej wiary do Portu
  zbawienia.”


  Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

  1 listopada 1822 roku przyszedł na świat nasz Święty Założyciel Zygmunt Szczęsny Feliński, a miniony niedawno tegoroczny dzień 1 listopada stał się dniem inaugurującym Rok Obchodów 200. rocznicy tego niezwykłego dla nas wydarzenia.
  W czwartek - 4 listopada - odbyła się w Warszawie konferencja prasowa, podczas której przybliżono postać naszego Założyciela oraz samego Zgromadzenia. Historyk - pracownik PAN - ks. dr Robert Ogrodnik powiedział między innymi takie słowa:
Mottem życia abpa Felińskiego jako człowieka, kapłana, a później arcybiskupa były słowa Zygmunta Krasińskiego "na ziemi być Polakiem, to żyć święcie i szlachetnie." Tej dewizie był wierny do samego końca"
  Podkreślił też, że dał się on poznać "jako znakomity kapłan, duszpasterz, opiekun ubogich, ojciec duchowny i spowiednik" i dodał, że to właśnie "Dzięki niemu Słowacki pojednał się przed śmiercią z Bogiem"
  W konferencji udział wzięła S dr Antonietta Frącek, która nie tylko przedstawiła zebranym postać naszego Umiłowanego Świętego, ale również dzieła Zgromadzenia - zwłaszcza w okresie II wojny światowej - ale także dzieła współcześnie prowadzone przez Siostry Franciszkanki w placówkach rozmieszczonych na całym świecie.
  Matka Generalna Janina Kierstan powiedziała zaś, że "Dla nas najcenniejsze w życiu duchowym są jego listy ascetyczne, które pisał z wygnania"
  Wszyscy przecież pamiętamy, że Św. Zygmunt Feliński za swoją działalność, ale przede wszystkim za miłość do Ojczyzny zapłacił najwyższą cenę - wygnanie na 20 lat do Jarosławia nad Wołgą.
  Za 2 tygodnie - z 21 na 22 listopada - na Jasnej Górze odbędzie się nocne czuwanie dziękczynne.
  Przygotowujmy zatem się do tego niezwykłego wydarzenia i każdego dnia dziękujmy Bogu za dar życia Wielkiego Kapłana i Patrioty, któremu tak wielu - tak wiele zawdzięcza. I wciąż pamiętajmy Jego przesłanie:
"Czyńmy w każdym wypadku to, co sądzimy, że i Chrystus uczyniłby na naszym miejscu, a możemy być pewni, że nigdy nie odejdziemy daleko od naszego Wzoru"

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: