archiwum aktualności - grudzień 2021

20 GRU 2021

"Życzenia Bożonarodzeniowe"

Autor: S. Barbara Borowiak


„…Bo nie ma miejsca dla Ciebie
  W niejednej człowieczej duszy.”

  „W pewnym człowieku narodził się Chrystus.

  Ale ów człowiek nie słyszał
  Anielskich harf,
  Ani śpiewu pasterzy,
  Ani nie przyniósł Chrystusowi w darze
  Złota i mirry
  Na podobieństwo trzech Mędrców.

  Nie miał złota i mirry.

  Ani nie uważał się za mędrca.

  Ofiarował Mu natomiast
  Swoją samotność,
  Swoje cierpienia,
  Swoje grzechy,
  Swoją biedę,
  Swoje upadki,
  Po prostu
  Wszystko, co posiadał.

  Powiedział:
  - Ty zawsze polujesz na człowieka, Panie.
  Upodobałeś sobie mnie,
  Chociaż nie wiem dlaczego...

  Tak narodził się Chrystus w pewnym człowieku.”


  Cytując słowa Romana Brandstaettera, życzę z serca całego takiego właśnie Narodzenia Dzieciątka w każdym z nas, Jego Błogosławieństwa, nieustannej opieki oraz tego, by w każdej duszy było dla Niego zawsze miejsce.

  Szczęść Boże
  S. Barbara Borowiak

13 GRU 2021

"Trzy litery: Jezus, Maryja, Józef…"

Autor: S. Ewa Pollus


  Zagadkowe dla niewtajemniczonych, ale jakże ważne dla naszego Zgromadzenia. Te Trzy Litery, to nasz symbol. Symbol przedstawiający Trzy Osoby, które każdego dnia wspominamy - zwłaszcza w modlitwach - które staramy się naśladować, które nas prowadzą, którym zawierzamy wszystko.
  Tak niedawno obchodziliśmy Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która patronuje z kolei Prowincji Warszawskiej i właśnie w Warszawie uczestniczyłyśmy w tym dniu w uroczystej Mszy Świętej. Mszy Świętej upamiętniającej również 200 rocznicę urodzin naszego Świętego Założyciela, którą celebrował Nuncjusz Apostolski Salvatore Pennacchio. Miałyśmy zaszczyt spotkać go po zakończonej Eucharystii i ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, podczas rozmowy oświadczył, że zna symbolizujące nas, wyżej wspomniane litery i jak twierdził - jest nimi zachwycony, bo właściwie zawierają wszystko, co najważniejsze.
  Wracając zaś do Święta Niepokalanej….
  Papież Pius IX, grudnia 8 1854 roku powiedział:
„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.”
  Powierzajmy więc Maryi Niepokalanej każdą chwilę tu na ziemi spędzoną, wszystkie smutki, radości i codziennie dziękujmy Jej za to, że dała nam Syna Bożego.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

6 GRU 2021

"Msza Święta z wniesieniem relikwii św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego"

Autor: S. Malwina Sztuka


  30 listopada 2021 r. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach, odprawiona została Msza Święta odpustowa. Po przywitaniu przez Księdza Proboszcza Adama Skrzypczaka wiernych, a wśród nich licznie przybyłych Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, nastąpiło uroczyste wniesienie relikwii Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego przez Matkę Prowincjalną S. Reginę Pobiedzińską z Poznania i S. Dyrektor Ewę Pollus z Wielenia. Tej niezwykłej, koncelebrowanej Eucharystii, przewodniczył Ksiądz Profesor Jacek Hadryś, który w swojej homilii dobitnie zaakcentował słowa: „Tak, jak Św. Andrzej przyprowadził swojego brata Szymona do Jezusa, tak i my miejmy dziś odwagę z wiarą przyprowadzać naszych braci do Jezusa. Bóg pragnie działać przez drugiego człowieka” Wiemy, że tak właśnie czynił Święty Zygmunt Szczęsny - Założyciel Rodziny Maryi - który nie ugiął się pod ciężarem cierpienia, wygnania, carskich represji, a do końca zaufał Bożej Opatrzności, niosąc nadzieję Ewangelii drugiemu człowiekowi.
  Po Mszy Świętej została odmówiona Litania do Św. Zygmunta Szczęsnego, po której wierni uczestniczyli w procesji wokół kościoła. Na zakończenie uroczystości każdy mógł przyjąć indywidualne błogosławieństwo Relikwiami Św. Zygmunta Szczęsnego i otrzymać pamiątkowy obrazek. Następnie wszyscy zanieśli do Pana błagalną modlitwę śpiewając wraz z chórem ,,Stwórz, o mój Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha…” Przeżywając tak piękne chwile, kolejny raz utwierdziłyśmy się w przekonaniu, że bliskość Św. Zygmunta Szczęsnego wyjedna nam odwagę przychodzenia do Jezusa jak najczęściej, powierzania Mu wszystkich spraw i tym samym ciągłego doświadczania Jego Miłości Miłosiernej.

  S. Malwina Sztuka

Zobacz galerię fotografii

1 GRU 2021

"Adventus - przyjście…"

Autor: S. Ewa Pollus

Z nadzieją oczekujmy ponownego przyjścia Chrystusa

  Czasami tak trudno nam się skupić na tym, co najważniejsze, co dobre, co święte, a przecież znów nadszedł czas szczególny - czas radosnego oczekiwania na Dziecię położone w żłobie przez Jego Najświętszą Matkę. I właśnie ta radość, niech rozprasza tak trudne zwłaszcza w ostatnich latach mroki codzienności…
  Często nasze myśli krążą wokół nadmiaru obowiązków, wokół troski o to, co zewnętrzne. Zbyt wcześnie bombardują nas zewsząd komercyjne reklamy świąteczne, a przy tym głośna muzyka i mieniące się krzykliwymi kolorami ozdoby - jednym słowem wszelkie obawy i troski zaprzątają nasze umysły, a Święty Jan Paweł II tak pięknie kiedyś powiedział i to znakomicie odnosi się do obecnej sytuacji w naszej Ojczyźnie:
„Powinniśmy nawrócić się do pokoju; powinniśmy nawrócić się do Chrystusa, który jest naszym pokojem, pewni, że Jego bezbronna miłość w żłóbku przezwycięża wszelkie straszliwe zagrożenia i zamysły użycia przemocy. Z ufnością musimy nadal prosić narodzone z Dziewicy Maryi Dziecię, aby ogromna energia Jego pokoju mogła zniweczyć czające się w ludzkiej duszy nienawiść i zemstę. Prośmy Boga, aby dobro i miłość pomogły przezwyciężyć zło.”
  Uczmy się od Maryi, bo to właśnie Ona swoim wiernym posłuszeństwem prowadzi nas do betlejemskiej stajenki. Ona bez żadnych zastrzeżeń przyjęła Boży plan i powiedziała „tak”. Czy my też potrafimy powiedzieć Bogu „tak” ?
  Wykorzystajmy więc może ten okres Adwentu obchodzony przez Chrześcijan prawdopodobnie od V-VI wieku, który jest nie tylko przygotowaniem do Bożego Narodzenia, ale także przygotowaniem na ostateczne przyjście Chrystusa i powiedzmy: Tak, Panie.
  Niech nasze myśli częściej kierują się do słów pieśni „Niebiosa spuście rosę…” Rosę, która jest symbolem łask, jakimi obdarza nas Chrystus i z ufnością, ale i z roztropnością oczekujmy kolejnej, wesołej mimo wszystkich przeciwności - nowiny.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: