Odeszli do Pana ...

S. Anna nie zniknęła w mroku nicości

• • •

Przemijanie to proces dojrzewania do wieczności – do życia w przyszłym świecie. Trzeba je przyjąć w wierze, nadziei i miłości.

S. Anna Gajewska nie zniknęła w mroku nicości – nadzieja nas zapewnia, że Siostra jest w dobrych i silnych rękach Boga. Przecież Miłość jest silniejsza od śmierci. 06 listopada 2015 roku Siostra Anna zakończyła swoją ziemską podróż …

Wierzę, że Bóg jest wierny i miłuje na czas nieograniczony. Bóg jest wierny według swego czasu, który jest wiecznością.

S. Ewa Pollus   listopad 2015

Non omnis moriar Nie wszystek umrę

• • •

Pamięć tych, którzy odeszli, żyje w tych, którzy pozostali. „Non omnis moriar” jak pisał Horacy.

Dnia 3.11.2015 r. odeszła na wieczny dyżur Siostra Paula, zakonnica o wielkim sercu, pełna energii i życiowego optymizmu, którym potrafiła zarazić innych.

S. Paula odeszła do domu Ojca – ufność nas zapewnia, że jest w dobrych i miłosiernych rękach Boga.

Spoczywaj w pokoju S. Paulo.

S. Ewa Pollus   listopad 2015

• • •

Strona 12 / 14