apostolstwo

Misja dla Królestwa - apostolstwo

Założyciel pragnął, aby w życiu Zgromadzenia dominował apostolat, uważając go za jeden z najważniejszych swoich celów. Siostry w środowisku gdzie praktykują i wykonują swoje prace, mają wykonywać swoje zadania apostolskie z wytrwałym zaangażowaniem i z zupełnym oddaniem się, nawet za cenę ofiary.

Siostry swoją misję dla Królestwa Bożego wypełniają:

- w szkołach - jako nauczycielki i katechetki

- w przedszkolach

- w domach dziecka

- prowadząc świetlice terapeutyczne

- w specjalnych ośrodkach wychowawczych

- w szpitalach

- w hospicjach

- w domach opieki

- w stacjach opieki "Caritas"

- przygotowując posiłki dla ubogich

- pracując przy parafiach

- prowadząc rekolekcje i dni skupienia dla młodzieży

- posługując w instytucjach kościelnych.

  • Odwiedź nas lub napisz do nas:

W Wieleniu nad Notecią został założony Dom Opieki dla starców pod nazwą Zakładu św. Józefa. Dom ten, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, rozpoczął swoją działalność w 1933 roku. Od kwietnia 1933 roku siostry Rodziny Maryi rozpoczęły pracę na tym terenie.

Nasza Galeria

/ /