archiwum aktualności - maj 2014

26 Maj 2014

Już dziś

Autor: S. Ewa Pollus

Trzeba zwyciężać śmierć już dziś.

Niebo nie jest gdzieś tam, ono jest tu;

Świat nadprzyrodzony nie jest za chmurami,

jest tu w głębi.

•   •   •

Ponad i wewnątrz,

tak jak niebo jest teraz nad nami.

•   •   •

To już dziś życie musi stać się wieczne,

to już dziś jesteśmy powołani,

by zwyciężyć śmierć, stać się źródłem początku,

przyjąć historię, by w nas

rozpoczęła nowy rozdział.

•   •   •

Dziś mamy przywrócić rzeczywistości

wymiar ludzki,

aby świat stał się możliwy do zamieszkania,

godny Boga, godny ludzi.

•   •   •

Maurice Zundel (1897-1975)

01-08 Maj 2014

Rekolekcje 2014 - Wraz ze św. Franciszkiem z Asyżu

Autor: S. Marta Jagielska

W dniach od 1 do 8 maja w naszym Domu odbyły się rekolekcje dla Sióstr. Do Wielenia zjechały się Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi z całej Polski, jak również z Rzymu, aby wziąć udział w uczcie duchowej, przygotowanej im przez Pana. Na rekolekcje przybyły również Matka Generalna Fabiola Ruszczyk oraz Matka Prowincjalna Grażyna Orłowska. Pierwszego dnia Siostry rekolektantki spotkały się z Matką Generalną w świetlicy naszego Domu. Następne dni zaś poprowadził już Ojciec Rekolekcjonista.

Rekolekcje są zawsze czasem pogłębienia relacji z Jezusem, przemiany serca i zatrzymania się pośród zagonienia codzienności, by spotkać się z Bogiem w ciszy i samotności. Przewodnikiem duchowym tegorocznych rekolekcji był Ojciec Salezy Franciszkanin z Poznania, który każdego dnia przypominał siostrom piękno duchowości franciszkańskiej i zapalał je do wiernego kroczenia za Jezusem na wzór Biedaczyny z Asyżu.

Na zakończenie rekolekcji S. Anna Nowakowska w imieniu wszystkich Sióstr rekolektantek złożyła podziękowania Ojcu Rekolekcjoniście, Matce Prowincjalnej, naszej Siostrze Przełożonej Ewie Pollus oraz wszystkim Siostrom domowym za dar rekolekcji.

Następnego dnia rano cała wspólnota rekolekcyjna przeżywała wielką radość Jubileuszu naszych Sióstr: S. Marianny Honoraty Kasza i S. Gertrudy Szczęsnej Witt, które z naznaczone krzyżem cierpienia trwają w Rodzinie Maryi 60 i 50 lat swojego życia. Ojciec Rekolekcjonista wraz z współbraćmi z zaprzyjaźnionej z nami wspólnoty Ojców Franciszkanów z Wronek: o. Aleksandrem i o. Feliksem, oraz z naszym księdzem kapelanem, odprawił uroczystą Eucharystię, podczas której wszystkie Siostry rekolektantki w duchowej jedności i łączności z dostojnymi Jubilatkami odnowiły swoje śluby.

Dziękujemy Dobremu Bogu za to, że mogłyśmy naszą posługą przyczynić się do dobrego przeżycia rekolekcji przez nasze Siostry. Ufamy, że i w nas ten czas obficie zaowocuje. Za każde zasiane ziarno Bożej Miłości – Bogu niech będą dzięki.

Strona 1 / 1