archiwum aktualności - sierpień 2016

30 Sie 2016

"Rekolekcje w Międzylesiu"

Autor: S. Aleksandra Łojewska Redakcja: Maria KIerstan

    Od 8 do 18 sierpnia Siostry obchodzące swój Jubileusz piątej i dziesiątej rocznicy złożenia ślubów wieczystych w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przeżywały w Międzylesiu rekolekcje. Wzięły w nich udział także Siostry z wieleńskiej Wspólnoty. Czas ćwiczeń rekolekcyjnych poprzedziło trzydniowe przygotowanie duchowe. Pierwszego dnia spotkanie z Siostrami Jubilatkami poprowadziła S. Antonietta Frącek, która mówiła o Miłosierdziu Bożym w życiu naszego Św. Ojca Założyciela oraz w dziejach naszej Rodziny Zakonnej. Dalszą część spotkania poprowadziła Matka Generalna Janina Kierstan, z którą Siostry Jubilatki dzieliły się swoimi przeżyciami związanymi ze Światowymi Dniami Młodzieży i z wizytą Ojca Świętego Franciszka w Polsce. Kolejne dni miały już charakter ściśle formacyjno – duchowy. Poprowadził je Ks. Piotr Kubalski, który przybliżał Siostrom problematykę Miłosierdzia Bożego w życiu zakonnym. Zwracał też szczególną uwagę na codzienne rozważanie i czytanie Słowa Bożego.
    11 sierpnia rozpoczęły się już właściwe rekolekcje . Przybyły do Międzylesia Siostry, które obchodzą w tym roku Jubileusz 25 lat życia zakonnego oraz pozostałe Siostry Rekolektantki. Na początku Matka Generalna podzieliła się z Siostrami tym, co dzieje się w Zgromadzeniu, a Siostry świętujące Srebrny Jubileusz opowiedziały o swojej wyprawie szlakami naszego Świętego Ojca Założyciela. Było to niezwykle poruszające świadectwo bliskości Tatusia. Dalszy ciąg rekolekcji poświęconych zgłębianiu Bożego Miłosierdzia, poprowadził Ojciec prof. Leon Nieścior - Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Ojciec Rekolekcjonista zaproponował biblijną wyprawę na duchową pustynię, gdzie poznaje się samego siebie, swoją małość i grzeszność, a jednocześnie Boga - pełnego Miłosierdzia, który objawia swoją obecność .
    Rekolekcje przebiegały bardzo spokojnie, były głębokie i ubogacające. 17 sierpnia wieczorem, Siostry Rekolektantki podziękowały za wszystko Ojcu Rekolekcjoniście, Matce Generalnej i Matkom Prowincjalnym oraz Siostrom ze Wspólnoty z Międzylesia z Siostrą Przełożoną na czele, które nas gościły.
    Następnego dnia rano przeżywałyśmy Uroczystość Jubileuszową. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej, której przewodniczył Ks. Bp Andrzej Dziuba, Siostry - Srebrne Jubilatki ponowiły swoje śluby zakonne. Po uroczystej Eucharystii wszyscy uczestnicy uroczystości zebrali się w refektarzu na jubileuszowym śniadaniu. Najpierw był śpiew i życzenia dla Jubilatek , a potem wspólne, radosne świętowanie tego, że nasze Siostry tak wiernie kroczą w powołaniu za Jezusem. Wśród zaproszonych gości była również Matka Bolesława Dębska, która również obchodzi Swój Jubileusz. Z tej okazji Matka Generalna Janina Kierstan złożyła Czcigodnej Jubilatce serdeczne życzenia.
    W godzinach południowych nastał czas pożegnań i wyjazdów. Siostry z naszej Wspólnoty zadowolone i wzmocnione duchowo wróciły wieczorem do Wielenia.

Zobacz galerię fotografii

04 Sie 2016

"Błogosławieni miłosierni! Światowe Dni Młodzieży"

Autor: S. Katarzyna Kostecka, Redakcja: Maria KIerstan

    Małopolska ziemia z serdeczną polską gościnnością przywitała młodych pielgrzymów z całego świata. Mimo trudów pielgrzymowania można było w tych dniach doświadczyć radości płynącej z wyznawania wiary we wspólnocie – we wspólnocie liczącej kilka milionów osób. Odczuwało się tam jednoczącą moc Ducha Świętego. Pięknym doświadczeniem – dla mnie osobiście była otwartość i życzliwe reakcje młodzieży na widok grupy Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, w której dane mi było przeżywać różne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży.
    Niezwykłym przeżyciem był udział w Mszy św. w Sanktuarium Jana Pawła II oraz czuwanie modlitewne, jak również radosne uczestnictwo w Mszy Świętej kończącej ŚDM, która była jednocześnie posłaniem skierowanym do młodzieży całego świata.
    W pamięci szczególnie zaznaczyło się świadectwo młodej Syryjki z Aleppo wygłoszone w czasie Czuwania Modlitewnego na Campus Misericordiae. Opowiadała ona o tragicznych wydarzeniach związanych z toczącą się tam wojną, o sytuacjach po ludzku beznadziejnych, o bezsensownym wydawało by się cierpieniu, którego ludzie doświadczają każdego dnia. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić rozmiaru zła, jakie niesie ze sobą wojna. Było to świadectwo wiary. Wiary - pomimo wszystko. Jej słowa tchnęły nadzieją, pozwoliły mi uświadomić sobie, jaką siłę ma wiara w Boga i jak cennym jest darem.
    Dziękuję Panu Bogu za to, że pozwolił mi doświadczyć szczególnej, w tych niezwykłych wydarzeniach ŚDM w naszej ojczyźnie, celebracji wiary.

Zobacz galerię fotografii

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: