archiwum aktualności - maj 2022

31 MAJ 2022

"Relikwie Św. Zygmunta Felińskiego w Konarzewie"

Autor: S. Ewa Pollus


„Jako Chrystus Pan, ubogi, słaby i wzgardzony, siłą ofiary zwyciężył i przeistoczył świat cały, tak też i ci, co dokonane przezeń na Kalwaryi dzieło w szeregu wieków sprawują, nie w orężu, skarbach lub świeckiej mądrości, nie w cudownych nawet mocy Bożej objawach, lecz w doskonałym zaprzaniu się i ścisłym z Bogiem zjednoczeniu potrzebną ku temu siłę znajdują.

  Św. Zygmunt Feliński

  Za nami uroczystość wprowadzenia relikwii Św. Zygmunta Felińskiego do kolejnej parafii. W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego uczestniczyłyśmy w niezwykle podniosłej Mszy Świętej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Ślesik z Warszawy - sekretarz Przewodniczącego Episkopatu Polski.
  Kościół pod wezwaniem Św. Marcina i Piotra w Okowach znajduje się w Konarzewie koło Poznania. To następne na szlaku naszego Świętego Założyciela miejsce, w którym spotkałyśmy się z ogromną życzliwością, gościnnością i wspaniałą atmosferą. Ksiądz Proboszcz Adam Sczaniecki wyraził swoją radość z przybycia tak licznej rzeszy sióstr zakonnych, co - jak powiedział - jest bardzo rzadkim wydarzeniem. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością podkreślił niezwykłą pokorę Św. Zygmunta Felińskiego, Jego ogromną wiarę w Bożą Opatrzność, Jego ciągłą tułaczkę, a przy tym niespotykane umiłowanie własnej Ojczyzny. Jestem przekonana, że Święty Zygmunt będzie sprawował szczególną pieczę nad tą parafią i wypraszał u Najwyższego potrzebne łaski.
  Nie mogę pominąć pewnego pięknego zwyczaju, obchodzonego w tej wspólnocie parafialnej. Otóż na jednej z mszy świętych, specjalną modlitwą otoczone i uroczyście pobłogosławione są dzieci, które w danym miesiącu obchodzą swoje imieniny, co wprowadza niezwykle rodzinny i przyjacielski klimat. W minioną niedzielę najmłodszym, majowym solenizantem było śpiące słodko niemowlę…..
  Nawiązując zaś do jednego z patronów kościoła w Konarzewie pragnę wspomnieć, że „Kościół Katolicki już od najdawniejszych czasów obchodzi uroczystość Św. Piotra w okowach, ponieważ przypomina ona serdeczną miłość, jaką pierwsi chrześcijanie okazywali namiestnikowi Chrystusa na ziemi i niewzruszone zaufanie, z jakim w utrapieniach liczyli na opiekę Wszechmocnego.”

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

Zobacz galerię fotografii

26 MAJ 2022

"Szlak Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego"

Autor: S. Ewa Pollus


„Bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie.”

  Zygmunt Krasiński

  W ramach obchodów roku upamiętniającego dwusetną rocznicę urodzin naszego Założyciela, Matka Prowincjalna - Regina Pobiedzińska zainicjowała powstanie Szlaku Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, o długości około 39 kilometrów i oznakowanego literą „F”. Oficjalnie szlak ten zostanie zainaugurowany 19 czerwca, podczas uroczystości w Katedrze Poznańskiej. Święty Zygmunt Feliński, jako 25 letni student udał się w kwietniu 1848 roku z Paryża do Poznania, następnie trafił do podpoznańskich miejscowości, gdzie między innymi 2 maja brał udział w potyczce pod Trzebawiem, a następnie awansowany został na porucznika strzelców. 8 maja walczył w bitwie pod Rogalinem. Bardzo obszernie - jako naoczny świadek i uczestnik walk partyzanckich - opisał to w swoich „Pamiętnikach”, które do dzisiaj są ogromną kopalnią wiedzy o wielkopolskim powstaniu roku 1848.
  W listopadzie ubiegłego roku pisałam o uroczystości odpustowej w kościele w Komornikach, który jest pierwszym punktem wspomnianego wyżej szlaku i do którego uroczyście wniesiono relikwie Świętego Zygmunta.
  Kolejną taką świątynią jest kościół Świętego Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku, do którego w minioną niedzielę - 22 maja - zostały uroczyście wprowadzone relikwie nasze Świętego. W uroczystości, wraz z licznie zgromadzonymi parafianami udział wzięło 20 Sióstr z Domów w Szamotułach, w Wieleniu oraz w Poznaniu - z Matką Prowincjalną na czele. Byłyśmy niezmiernie wzruszone i rozradowane oprawą uroczystości, niespotykaną gościnnością, serdecznością.... Wszystko to sprawiło, że wchodząc w tak przyjazne progi czułyśmy się, jak we własnym domu. Pragnę zatem wszystkim za wszystko podziękować staropolskim Bóg Zapłać i życzyć Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi oraz parafianom codziennej opieki Świętego Zygmunta Felińskiego i wielu łask otrzymywanych za Jego wstawiennictwem.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

19 MAJ 2022

"Błogosławię Pana"

Autor: S. Ewa Pollus


„A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.”

  (Dzieje Apostolskie 5, 32)

  Zakończyła się XVI Kapituła Generalna naszego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek RM.
  Pełne ufności w dar rady Ducha Świętego, życzymy nowej naszej Matce Generalnej - byłej Matce Prowincjalnej Prowincji Krakowskiej - S. Małgorzacie Burek, aby Dobry Bóg błogosławił każdy jej dzień, aby przez swego Ducha oświecał jej serce, kierował na najlepszą z dróg i pomagał podejmować wszelkie decyzje, ważne dla wspólnoty, dla każdej z Sióstr Zgromadzenia, jak również dla całego Kościoła Świętego.
  Pragniemy jednocześnie podziękować Matce Janinie Kierstan, która w tak niezmiernie trudnym dla całego świata, dla naszej Ojczyzny i dla nas samych czasie prowadziła nas, wspierała i była Matką, do której można się zwrócić z każdym nurtującym - a takich nigdy nie brakuje - problemem. W imieniu wszystkich wieleńskich Sióstr, z całego serca życzymy dobrego zdrowia, opieki Niebieskiej Matki i naszego Świętego Założyciela w każdym następnym dniu jej zakonnej posługi. Kierując się słowami Św. Zygmunta Felińskiego:
„Jeśli po spełnieniu wszystkich obowiązkowych zajęć pozostanie chwila swobodnego czasu, to czyż można lepiej ją zużytecznić jak u stóp ołtarza na rozmowie ze Zbawicielem utajonym w Przenajświętszym Sakramencie lub z Matką Bożą.” życzymy wielu chwil odpoczynku - także podczas rozmów z Panem, na które po latach wytężonej pracy będzie pewnie nieco więcej czasu.
  Dziękujemy też Radzie Generalnej, która przez wszystkie te lata trwała przy Matce i trudziła się również dla nas, a Radzie, która rozpoczyna swoją kadencję, życzymy przede wszystkim Darów Ducha Świętego i wielu sił koniecznych w sprawowaniu tak odpowiedzialnego obowiązku.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

9 MAJ 2022

"Wizyta z Brazylii"

Autor: S. Ewa Pollus


„Tylko przy głębszym wniknięciu w ducha Ewangelii
  Możemy należycie zrozumieć tak potrzebę władzy,
  jak ważność obowiązku i chętnego jej ulegania”


  Św. Zygmunt Feliński

  Minęły owocne z pewnością dni rekolekcji w naszym Domu i już wkrótce ogromnie ważne dla całego zgromadzenia wydarzenie - Kapituła Generalna. Do Polski z Brazylii przyleciało zatem sześć córek duchowych Św. Zygmunta Felińskiego. Korzystając z okazji odwiedziły też naszą placówkę, pragnęły bowiem poznać jedno z dzieł prowadzonych w naszym kraju, Mieszkańców u nas przebywających, nasze zwyczaje może… Ich przyjazd do nas zbiegł się właśnie ze wspomnianymi wyżej rekolekcjami. Było zatem wiele radosnych chwil, z pewnością też wymiany zdań, może i dzielenia się doświadczeniami. Siostry Brazylianki urzeczone były naszym Domem, klimatem panującym wśród Mieszkańców - były przecież także spotkania na oddziałach. Nasi podopieczni również nie kryli zachwytu spowodowanego nieoczekiwanymi odwiedzinami i rozmowami z tak miłymi gośćmi.
  Dziękujemy za wizytę u nas, za wszystkie dobre słowa i życzymy, aby Dobry Bóg błogosławił każdy dzień, umacniał na obranej drodze i dał szczęśliwą podróż powrotną.
  Oczekując na nadchodzące dni wyborów prośmy zatem o roztropność, pomnąc na słowa naszego Założyciela: „Ten tylko, kto prawdę Bożą umiłuje i mężnym sercem świadectwo jej daje, wypłaca się Duchowi Świętemu za Jego łaski i dary”

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

6 MAJ 2022

"Wyjątkowe Rekolekcje"

Autor: S. Ewa Pollus


„Nie przywiązujcie się do niczego,
  krom woli Bożej”


  Św. Zygmunt Feliński

  Zawsze w maju, część Sióstr Rodziny Maryi przeżywa w naszym Domu swoje rekolekcje. Tegoroczne są jednak wyjątkowe… Rok 2022, to rok niezwykłego jubileuszu urodzin naszego Założyciela. 1 listopada minie dwieście lat odkąd w Wojutynie na Wołyniu, przyszedł on na świat. Każde rekolekcje to kolejny etap poszukiwania Boga, obcowania z Nim, często odszukania na nowo siebie samej. Rekolekcje wypełniają pustkę, która czasem i z różnych przyczyn wkrada się do serca. Są też oderwaniem od codziennej rzeczywistości, od natłoku różnych informacji, może też od rutynowych obowiązków. Wspólne przebywanie, rozważania, modlitwy, wzajemne wspieranie się - to niejednokrotnie też właśnie bodziec do samodzielnej rozmowy z Bogiem, do powierzenia mu spraw nurtujących serce, do rozeznania własnej, czasem krętej mimo wszystko drogi.
  W naszym Domu rekolekcje pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”, rozpoczęły się 28 kwietnia, a zakończyły w czwartek - 5 maja. Prowadził je Ojciec Marcin Gromadecki OSB - Przeor Klasztoru Benedyktyńskiego w Biskupowie. Klasztor Benedyktyński oprócz kilku innych – największy i najbardziej znany, to klasztor na Monte Cassino - założył Św. Benedykt z Nursji. Św. Benedykta ze względu na wyznawane i wprowadzane w życie zasady próbowano otruć, jednak przed spożyciem zatrutego wina pobłogosławił on kielich, w którym się wino znajdowało, a ten się natychmiast roztrzaskał. Zasadą życia Benedyktynów jest ora et labora , czyli módl się i pracuj, ale też towarzyszy im zawołanie ordo et pax, czyli ład i pokój. Zakonnicy żyją tylko i wyłącznie z pracy własnych rąk. Również klasztor w Biskupowie jest w ten sposób utrzymywany. Podczas niedzielnej Eucharystii cztery Siostry obchodziły 60 rocznicę oddania się Bogu na zawsze, zaufania Mu bez końca. Z głębi wzruszonych serc dziękowały Panu i Matce Najświętszej za dar powołania, za naszego Założyciela, za wszystko, co spotkały na swojej zakonnej drodze, ale też prosiły o łaski tak bardzo potrzebne - zwłaszcza w obecnych czasach.
  W tych niezwykłych chwilach towarzyszyły im również rodziny. Piękne dni rozważań, modlitw, nauk głoszonych przez Ojca rekolekcjonistę, kolejny raz uświadomiły nam bezmiar Bożej Dobroci i Łaskawości. Z pewnością wszystkie uczestniczące w rekolekcjach Siostry z nowymi siłami, z radością w sercu, wzmocnione i z ufnością patrzące w przyszłość, wróciły do swoich codziennych zajęć i do wprowadzania w czyn wszystkiego, co podczas tych radosnych, majowych dni wstąpiło do ich serc.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

Zobacz galerię fotografii

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: