aktualności

27 CZE 2022

"Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła"

Autor: S. Ewa Pollus


„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! ”

  Jan Paweł II

  Już od połowy III wieku, 29 czerwca obchodzona jest wspólna uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy w czasie prześladowania za cesarza Nerona ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie. Według podań, Św. Piotr, który nie czuł się godnym ukrzyżowania tak, jak Chrystus, został powieszony na krzyżu głową w dół, natomiast Św. Paweł został ścięty mieczem.
  Św. Piotr - pierwszy Biskup Rzymu otrzymał od Jezusa specjalną władzę, określaną mianem prymatu.
  W uroczystość Świętych Piotra i Pawła, Papież - na znak łączności biskupów ze Stolicą Apostolską - wręcza Metropolitom symbole władzy czyli paliusze, które każdy z Arcybiskupów może założyć podczas uroczystej liturgii tylko na terenie swojej diecezji.
  Jednym z najstarszych polskich kościołów i najstarsza polska katedra, to nasza Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Od 968 roku znajduje się ona na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, gdzie spoczywają pierwsi władcy Polski. Przypuszcza się, że jest to też miejsce Chrztu Mieszka I.
  Święci Piotr i Paweł w swoich ludzkich upadkach odkryli moc Miłosierdzia Bożego, a to dało im nowe życie.
  Z okazji nadchodzącego wspomnienia tych Świętych, spróbujmy może zaczerpnąć z ich doświadczenia i wciąż podnosić się z codziennych upadków oraz modlić się za ich wstawiennictwem o wszelkie łaski potrzebne wszystkim narodom świata ufając, że jak symboliczne posągi stojące w Rzymie: Święty Piotr z kluczami, a Święty Paweł z mieczem, pomogą nam strzec naszej Wiary, bronić w każdej potrzebie i nieszczęściu, a także „wypłynąć na głębię”

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

22 CZE 2022

"Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa"

Autor: S. Ewa Pollus


„To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach."

  Św. Małgorzata Maria Alacoque 

  Przed nami jakże ważne uroczystości. Pierwsza z nich - narodzenie Św. Jana Chrzciciela, który już z łona matki zapowiadał przyjście Zbawiciela. Jest to 24 czerwca, jednak w tym roku ze względu na przypadające akurat zakończenie Oktawy Bożego Ciała, obchodzić je będziemy 23 czerwca. Najbliższy piątek natomiast, to Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Została ona ustanowiona po mających miejsce w latach 1673 -1675 objawieniach się Chrystusa Świętej Małgorzacie Marii Alacoque. W objawieniach tych Chrystus polecił, by ustanowiono święto ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała oraz zachęcił do odprawiania specjalnego nabożeństwa. Wiernym, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu obiecał wiele łask - są to tzw. Obietnice Serca Jezusowego. Formalnie uroczystość tę ustanowił Papież Klemens XIII 6 lutego 1765 roku na prośbę biskupów polskich, ale tylko dla Królestwa Polskiego, natomiast Papież Pius IX - 23 sierpnia 1856 roku, ustanowił ją na cały Kościół.
  Postarajmy się zatem uczestnicząc w procesjach i nabożeństwach, piękne te dni przeżyć z należytym szacunkiem i godnością, mając w pamięci słowa naszego Świętego Jana Pawła II:

"To Serce tętni całą niewyczerpaną miłością, która odwiecznie jest w Bogu, tą miłością jest ku nam wciąż otwarte, jak zostało otwarte włócznią setnika na krzyżu"

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

Zobacz galerię fotografii

21 CZE 2022

"Obchody roku Św. Zygmunta Felińskiego w Poznaniu"

Autor: S. Barbara Borowiak


„Jeśliby ktoś was namawiał do czynu, którego popełnić się nie godzi bez uchybienia prawom Bożym i Kościoła, odpowiadajcie: non possumus“

  Wydarzenia Wiosny Ludów 1848 roku na terenie Wielkopolski miały wielu naocznych świadków, a jednym z nich był nasz Święty Założyciel. Zostawił On bardzo obszerne wspomnienia o wydarzeniach tamtych dni, jednak myślę, że późniejszy Arcybiskup Warszawski oraz Święty Kościoła Katolickiego nie jest mimo to dostatecznie znany w naszym regionie.
  19 czerwca w Poznańskiej Archikatedrze, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego odprawiona została uroczysta Msza Święta, podczas której zainaugurowano wspominany niedawno Szlak Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz poświęcono tablicę upamiętniającą tego Wielkiego Patriotę. Mieszkający w Mosinie historyk - Pan Wojciech Czeski - który zajmuje się badaniem wielkopolskiego fragmentu życia Św. Zygmunta, podzielił się z zebranymi fragmentami swoich badań, wspominając między innymi o Jego kontaktach z Juliuszem Słowackim. Arcybiskup Gądecki w swojej homilii tak pięknie przedstawił zasługi Św. Zygmunta dla Wielkopolski, że mimo wielu wcześniejszych już obszernych publikacji, z ogromną uwagą wsłuchiwali się w nią zgromadzeni w katedrze kapłani, siostry zakonne oraz wszyscy zaproszeni goście. Po Eucharystii, na placu wokół katedry, uczestniczyliśmy w procesji z relikwiami tego wielkiego bojownika o polskość. Piękne świętowanie zakończyliśmy agapą, w której udział wzięli wszyscy uczestnicy Mszy Świętej, z Arcybiskupem Stanisławem, Matką Generalną Janiną, która niedawno zakończyła swoją kadencję i Matką Prowincjalną Reginą na czele. Radości tego pięknego wydarzenia nie przyćmił nawet wszechobecny skwar, za co dziękujemy Dobremu Bogu. Może nieco zmęczeni, ale bardzo radośni wróciliśmy do domu pamiętając o pięknych słowach i czynach naszego Świętego.

  Szczęść Boże
  S. Barbara Borowiak

Zobacz galerię fotografii

20 CZE 2022

"Car nie zdoła pokrzyżować planów Boga"

Autor: S. Ewa Pollus


„Nie jest zbrodnią kochać swój naród, bo to jest uczucie wrodzone, jak miłość dziecka do matki. Nie jest winą Polaków, że jako naród mając wspaniałą i bogatą przeszłość historyczną dąży w każdym pokoleniu do wolności i niepodległości. Losy narodów są w ręku Boga i jeśli w zamiarach Bożych godzina wyzwolenia dla Polski wybiła, car nie zdoła pokrzyżować planów Boga.“

  Zygmunt Szczęsny Feliński

  Powyższy cytat naszego Założyciela możemy znaleźć na okładce broszury pt. „Zygmunt Szczęsny Feliński Przegrany Zwycięzca” wydanej przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Instytut, powołany w 2020 roku, którego misją jest przede wszystkim „wypełnianie białych plam polskiej pamięci” Broszura została wydana z okazji obchodów Roku Św. Zygmunta Felińskiego, w świetle wydarzeń opisujących Jego życie i świętość, o których wspominałam w mojej poprzedniej notatce. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z jej treścią, która z pewnością przypomni o obowiązku miłości Ojczyzny, tak często ostatnio zanikającym. Zachłystujemy się obcymi krajami, chcemy być kosmopolitami - bo to modne i „światowe” - tymczasem jakże aktualne winny być wciąż słowa:
„Razem z wami szczycę się naszymi starymi polskimi cnotami, szlachetnością synów Polski, ich poświęceniem, odwagą i miłością Ojczyzny”.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

8 CZE 2022

"Uroczystość Trójcy Świętej"

Autor: S. Ewa Pollus


W niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Trójcy Świętej - jakże trudno zrozumieć Jej Tajemnicę…
  Może warto zagłębić się w słowa św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej z 1904 roku?

  „O Boże mój, Trójco, którą uwielbiam (adoruję), dopomóż mi zapomnieć całą siebie, bym spoczęła w Tobie, nieporuszona i uspokojona, tak jakby moja dusza była już w wieczności. Aby nic nie mogło zakłócić mojego pokoju ani sprawić, bym wyszła z Ciebie, o mój Niezmienny, ale by każda minuta wprowadzała mnie coraz dalej w głębię Twojej Tajemnicy. Uspokój moją duszę, uczyń z niej Twoje niebo, Twoje mieszkanie ukochane i miejsce Twego odpoczynku. Abym tam nigdy nie pozostawiła Ciebie samego, lecz abym tam była całą sobą (całkowicie cała), cała rozbudzona w wierze, cała wielbiąca (adorująca), cała wydana na Twe stwórcze Działanie.
O mój Chryste ukochany, ukrzyżowany z miłości (przez miłość), chciałabym być oblubienicą dla Twego Serca, chciałabym Cię okryć chwałą, chciałabym Ciebie ukochać… aż do śmierci z [miłości]! Ale czuję moją niemoc i proszę Cię, abyś mnie „okrył Tobą samym”, byś utożsamił moją duszę z wszystkimi poruszeniami Twojej duszy, abyś mnie zanurzył, abyś mnie zagarnął, abyś Sobą mnie zastąpił, aby moje życie było jedynie promieniowaniem Twojego życia. Przybądź do mnie jako Wielbiący (Adorujący), jako Wynagradzający i jako Zbawiciel.
O Słowo odwieczne, Słowo mego Boga, chcę spędzić me życie na słuchaniu Ciebie, chcę uczynić siebie całkowicie pojętną, by nauczyć się wszystkiego od Ciebie. A następnie, poprzez wszystkie noce, wszystkie pustki, wszystkie niemoce, chcę wpatrywać się w Ciebie i mieszkać w Twoim świetle; O moja Gwiazdo ukochana, zachwyć mnie, abym nie mogła już wyjść z kręgu Twego promieniowania.
O Ogniu trawiący, Duchu Miłości „zstąp na mnie”, aby w mojej duszy dokonało się jakby wcielenie Słowa: abym była dla Niego dodatkowym człowieczeństwem (nowym, ponawianym), w którym On odnowi całą Swoją Tajemnicę.
A Ty, o Ojcze, skłoń się ku twemu biednemu stworzonku, „okryj je Swoim cieniem” i dostrzeż w nim jedynie „Umiłowanego, w którym Ty złożyłeś wszystkie Swe upodobania”.
O moi Trzej, moje Wszystko, moja Szczęśliwości, Samotności nieskończona, Niezmierzoności, w której się gubię, wydaję się Wam jako ofiara (zdobycz). Pogrzebcie się we mnie, abym i ja mogła się pogrzebać w Was, w oczekiwaniu na kontemplowanie w Waszym świetle przepaści Waszych wielkości.”

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

2 CZE 2022

"Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej"

Autor: S. Malwina Sztuka


  W związku z obchodami 200-tnej rocznicy urodzin Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, 28 maja 2022 r. uczestniczyłyśmy w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej w Skwierzynie. Obraz Matki Bożej Klewańskiej, który został przewieziony w 1945 roku z Wołynia, to obraz szczególnie związany z okresem młodości Św. Zygmunta Szczęsnego, który w wieku 14 lat w Klewaniu, złożył przed nim warunkowy ślub czystości. Do sanktuarium przybyli licznie: dzieci, młodzież oraz grono Przyjaciół Św. Zygmunta Szczęsnego, aby wspólnie z Siostrami Franciszkankami Rodziny Maryi, dziękować Bogu za dar świętości życia Św. Założyciela.
  W krótkim montażu słowno - muzycznym Siostry Nowicjuszki zaprezentowały życiorys Św. Zygmunta, dotyczący trudnych momentów jego młodości, kształtowania się jego postaw i cnót - szczególnie czystości serca. Następnie odśpiewano uroczyście akatyst ku czci Matki Bożej. Następnie uroczyście wniesiono relikwie Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, i nastapiła celebracja Eucharystii. Na zakończenie - idąc w ślady Św. Zygmunta - w Akcie Oddania powierzyliśmy Maryi czystość naszych serc .
  Radość uwielbiania Boga uwieńczona została podczas wspólnej agape w restauracji ,, Bocianie gniazdo”. Ciepły posiłek, występy i niesamowicie serdeczny klimat spotkania sprawiły, że nasze serca biły jednym rytmem radości, miłości i pokoju.

  S. Malwina Sztuka

31 MAJ 2022

"Relikwie Św. Zygmunta Felińskiego w Konarzewie"

Autor: S. Ewa Pollus


„Jako Chrystus Pan, ubogi, słaby i wzgardzony, siłą ofiary zwyciężył i przeistoczył świat cały, tak też i ci, co dokonane przezeń na Kalwaryi dzieło w szeregu wieków sprawują, nie w orężu, skarbach lub świeckiej mądrości, nie w cudownych nawet mocy Bożej objawach, lecz w doskonałym zaprzaniu się i ścisłym z Bogiem zjednoczeniu potrzebną ku temu siłę znajdują.

  Św. Zygmunt Feliński

  Za nami uroczystość wprowadzenia relikwii Św. Zygmunta Felińskiego do kolejnej parafii. W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego uczestniczyłyśmy w niezwykle podniosłej Mszy Świętej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Ślesik z Warszawy - sekretarz Przewodniczącego Episkopatu Polski.
  Kościół pod wezwaniem Św. Marcina i Piotra w Okowach znajduje się w Konarzewie koło Poznania. To następne na szlaku naszego Świętego Założyciela miejsce, w którym spotkałyśmy się z ogromną życzliwością, gościnnością i wspaniałą atmosferą. Ksiądz Proboszcz Adam Sczaniecki wyraził swoją radość z przybycia tak licznej rzeszy sióstr zakonnych, co - jak powiedział - jest bardzo rzadkim wydarzeniem. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością podkreślił niezwykłą pokorę Św. Zygmunta Felińskiego, Jego ogromną wiarę w Bożą Opatrzność, Jego ciągłą tułaczkę, a przy tym niespotykane umiłowanie własnej Ojczyzny. Jestem przekonana, że Święty Zygmunt będzie sprawował szczególną pieczę nad tą parafią i wypraszał u Najwyższego potrzebne łaski.
  Nie mogę pominąć pewnego pięknego zwyczaju, obchodzonego w tej wspólnocie parafialnej. Otóż na jednej z mszy świętych, specjalną modlitwą otoczone i uroczyście pobłogosławione są dzieci, które w danym miesiącu obchodzą swoje imieniny, co wprowadza niezwykle rodzinny i przyjacielski klimat. W minioną niedzielę najmłodszym, majowym solenizantem było śpiące słodko niemowlę…..
  Nawiązując zaś do jednego z patronów kościoła w Konarzewie pragnę wspomnieć, że „Kościół Katolicki już od najdawniejszych czasów obchodzi uroczystość Św. Piotra w okowach, ponieważ przypomina ona serdeczną miłość, jaką pierwsi chrześcijanie okazywali namiestnikowi Chrystusa na ziemi i niewzruszone zaufanie, z jakim w utrapieniach liczyli na opiekę Wszechmocnego.”

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

Zobacz galerię fotografii

26 MAJ 2022

"Szlak Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego"

Autor: S. Ewa Pollus


„Bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie.”

  Zygmunt Krasiński

  W ramach obchodów roku upamiętniającego dwusetną rocznicę urodzin naszego Założyciela, Matka Prowincjalna - Regina Pobiedzińska zainicjowała powstanie Szlaku Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, o długości około 39 kilometrów i oznakowanego literą „F”. Oficjalnie szlak ten zostanie zainaugurowany 19 czerwca, podczas uroczystości w Katedrze Poznańskiej. Święty Zygmunt Feliński, jako 25 letni student udał się w kwietniu 1848 roku z Paryża do Poznania, następnie trafił do podpoznańskich miejscowości, gdzie między innymi 2 maja brał udział w potyczce pod Trzebawiem, a następnie awansowany został na porucznika strzelców. 8 maja walczył w bitwie pod Rogalinem. Bardzo obszernie - jako naoczny świadek i uczestnik walk partyzanckich - opisał to w swoich „Pamiętnikach”, które do dzisiaj są ogromną kopalnią wiedzy o wielkopolskim powstaniu roku 1848.
  W listopadzie ubiegłego roku pisałam o uroczystości odpustowej w kościele w Komornikach, który jest pierwszym punktem wspomnianego wyżej szlaku i do którego uroczyście wniesiono relikwie Świętego Zygmunta.
  Kolejną taką świątynią jest kościół Świętego Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku, do którego w minioną niedzielę - 22 maja - zostały uroczyście wprowadzone relikwie nasze Świętego. W uroczystości, wraz z licznie zgromadzonymi parafianami udział wzięło 20 Sióstr z Domów w Szamotułach, w Wieleniu oraz w Poznaniu - z Matką Prowincjalną na czele. Byłyśmy niezmiernie wzruszone i rozradowane oprawą uroczystości, niespotykaną gościnnością, serdecznością.... Wszystko to sprawiło, że wchodząc w tak przyjazne progi czułyśmy się, jak we własnym domu. Pragnę zatem wszystkim za wszystko podziękować staropolskim Bóg Zapłać i życzyć Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi oraz parafianom codziennej opieki Świętego Zygmunta Felińskiego i wielu łask otrzymywanych za Jego wstawiennictwem.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

19 MAJ 2022

"Błogosławię Pana"

Autor: S. Ewa Pollus


„A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.”

  (Dzieje Apostolskie 5, 32)

  Zakończyła się XVI Kapituła Generalna naszego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek RM.
  Pełne ufności w dar rady Ducha Świętego, życzymy nowej naszej Matce Generalnej - byłej Matce Prowincjalnej Prowincji Krakowskiej - S. Małgorzacie Burek, aby Dobry Bóg błogosławił każdy jej dzień, aby przez swego Ducha oświecał jej serce, kierował na najlepszą z dróg i pomagał podejmować wszelkie decyzje, ważne dla wspólnoty, dla każdej z Sióstr Zgromadzenia, jak również dla całego Kościoła Świętego.
  Pragniemy jednocześnie podziękować Matce Janinie Kierstan, która w tak niezmiernie trudnym dla całego świata, dla naszej Ojczyzny i dla nas samych czasie prowadziła nas, wspierała i była Matką, do której można się zwrócić z każdym nurtującym - a takich nigdy nie brakuje - problemem. W imieniu wszystkich wieleńskich Sióstr, z całego serca życzymy dobrego zdrowia, opieki Niebieskiej Matki i naszego Świętego Założyciela w każdym następnym dniu jej zakonnej posługi. Kierując się słowami Św. Zygmunta Felińskiego:
„Jeśli po spełnieniu wszystkich obowiązkowych zajęć pozostanie chwila swobodnego czasu, to czyż można lepiej ją zużytecznić jak u stóp ołtarza na rozmowie ze Zbawicielem utajonym w Przenajświętszym Sakramencie lub z Matką Bożą.” życzymy wielu chwil odpoczynku - także podczas rozmów z Panem, na które po latach wytężonej pracy będzie pewnie nieco więcej czasu.
  Dziękujemy też Radzie Generalnej, która przez wszystkie te lata trwała przy Matce i trudziła się również dla nas, a Radzie, która rozpoczyna swoją kadencję, życzymy przede wszystkim Darów Ducha Świętego i wielu sił koniecznych w sprawowaniu tak odpowiedzialnego obowiązku.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

9 MAJ 2022

"Wizyta z Brazylii"

Autor: S. Ewa Pollus


„Tylko przy głębszym wniknięciu w ducha Ewangelii
  Możemy należycie zrozumieć tak potrzebę władzy,
  jak ważność obowiązku i chętnego jej ulegania”


  Św. Zygmunt Feliński

  Minęły owocne z pewnością dni rekolekcji w naszym Domu i już wkrótce ogromnie ważne dla całego zgromadzenia wydarzenie - Kapituła Generalna. Do Polski z Brazylii przyleciało zatem sześć córek duchowych Św. Zygmunta Felińskiego. Korzystając z okazji odwiedziły też naszą placówkę, pragnęły bowiem poznać jedno z dzieł prowadzonych w naszym kraju, Mieszkańców u nas przebywających, nasze zwyczaje może… Ich przyjazd do nas zbiegł się właśnie ze wspomnianymi wyżej rekolekcjami. Było zatem wiele radosnych chwil, z pewnością też wymiany zdań, może i dzielenia się doświadczeniami. Siostry Brazylianki urzeczone były naszym Domem, klimatem panującym wśród Mieszkańców - były przecież także spotkania na oddziałach. Nasi podopieczni również nie kryli zachwytu spowodowanego nieoczekiwanymi odwiedzinami i rozmowami z tak miłymi gośćmi.
  Dziękujemy za wizytę u nas, za wszystkie dobre słowa i życzymy, aby Dobry Bóg błogosławił każdy dzień, umacniał na obranej drodze i dał szczęśliwą podróż powrotną.
  Oczekując na nadchodzące dni wyborów prośmy zatem o roztropność, pomnąc na słowa naszego Założyciela: „Ten tylko, kto prawdę Bożą umiłuje i mężnym sercem świadectwo jej daje, wypłaca się Duchowi Świętemu za Jego łaski i dary”

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

6 MAJ 2022

"Wyjątkowe Rekolekcje"

Autor: S. Ewa Pollus


„Nie przywiązujcie się do niczego,
  krom woli Bożej”


  Św. Zygmunt Feliński

  Zawsze w maju, część Sióstr Rodziny Maryi przeżywa w naszym Domu swoje rekolekcje. Tegoroczne są jednak wyjątkowe… Rok 2022, to rok niezwykłego jubileuszu urodzin naszego Założyciela. 1 listopada minie dwieście lat odkąd w Wojutynie na Wołyniu, przyszedł on na świat. Każde rekolekcje to kolejny etap poszukiwania Boga, obcowania z Nim, często odszukania na nowo siebie samej. Rekolekcje wypełniają pustkę, która czasem i z różnych przyczyn wkrada się do serca. Są też oderwaniem od codziennej rzeczywistości, od natłoku różnych informacji, może też od rutynowych obowiązków. Wspólne przebywanie, rozważania, modlitwy, wzajemne wspieranie się - to niejednokrotnie też właśnie bodziec do samodzielnej rozmowy z Bogiem, do powierzenia mu spraw nurtujących serce, do rozeznania własnej, czasem krętej mimo wszystko drogi.
  W naszym Domu rekolekcje pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”, rozpoczęły się 28 kwietnia, a zakończyły w czwartek - 5 maja. Prowadził je Ojciec Marcin Gromadecki OSB - Przeor Klasztoru Benedyktyńskiego w Biskupowie. Klasztor Benedyktyński oprócz kilku innych – największy i najbardziej znany, to klasztor na Monte Cassino - założył Św. Benedykt z Nursji. Św. Benedykta ze względu na wyznawane i wprowadzane w życie zasady próbowano otruć, jednak przed spożyciem zatrutego wina pobłogosławił on kielich, w którym się wino znajdowało, a ten się natychmiast roztrzaskał. Zasadą życia Benedyktynów jest ora et labora , czyli módl się i pracuj, ale też towarzyszy im zawołanie ordo et pax, czyli ład i pokój. Zakonnicy żyją tylko i wyłącznie z pracy własnych rąk. Również klasztor w Biskupowie jest w ten sposób utrzymywany. Podczas niedzielnej Eucharystii cztery Siostry obchodziły 60 rocznicę oddania się Bogu na zawsze, zaufania Mu bez końca. Z głębi wzruszonych serc dziękowały Panu i Matce Najświętszej za dar powołania, za naszego Założyciela, za wszystko, co spotkały na swojej zakonnej drodze, ale też prosiły o łaski tak bardzo potrzebne - zwłaszcza w obecnych czasach.
  W tych niezwykłych chwilach towarzyszyły im również rodziny. Piękne dni rozważań, modlitw, nauk głoszonych przez Ojca rekolekcjonistę, kolejny raz uświadomiły nam bezmiar Bożej Dobroci i Łaskawości. Z pewnością wszystkie uczestniczące w rekolekcjach Siostry z nowymi siłami, z radością w sercu, wzmocnione i z ufnością patrzące w przyszłość, wróciły do swoich codziennych zajęć i do wprowadzania w czyn wszystkiego, co podczas tych radosnych, majowych dni wstąpiło do ich serc.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

Zobacz galerię fotografii

7 KWI 2022

"Zmartwychwstań Jezu!"

Autor: S. Barbara Borowiak


„Zmartwychwstań Jezu, w sercu moim,
  skrusz kamień grzechu, co w nim tkwi.
  Zamiast grobowych, czarnych cieni
  niech Twoje światło we mnie lśni.”


  (Leopold Staff)

  Szanowni Państwo.

  Pozwólcie, aby moje życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, wyrażone były dziś słowami Ojca Świętego Franciszka:

„Nikt nie ma większej miłości, niż ten,
  kto oddaje swoje życie za swych przyjaciół
  i On je za nas oddał. Za ciebie. Za mnie.
  Odzyskał je i towarzyszy nam pełnią swego życia.
  Pozwól, by ci towarzyszył. On cię kocha.
  Wielkanoc, to Jezus żywy”


  Szczęść Boże
  Przełożona Domu
  S. Barbara Borowiak

7 MAR 2022

"Wielki Post"

Autor: S. Ewa Pollus


Co zawinił, że ostrą koroną
  Jego święte zraniono skronie
  Co zawinił, że drogę swą znaczył
  Krwi kroplami, kroplami, kroplami...


  Tak ogromna ilość bombardujących nas zewsząd smutnych i wręcz niebezpiecznych wiadomości sprawiła, że niemal umknął nam fakt, iż właśnie rozpoczęło się czterdziestodniowe przygotowanie do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Wielkanocnych. Nastał więc czas pokuty i nawrócenia - Wielki Post. Bardzo nam łatwo narzekać na "takie czasy", twierdząc, że wszystko co wokół się dzieje niedobrego, jest właśnie winą "czasów"... Ale czy na pewno? Czy to nie my - ludzie - te czasy tworzymy? Czy to nie my, coraz bardziej sobie pobłażamy, coraz więcej ponadczasowych prawd i zasad lekceważymy i wiele mamy na swoje usprawiedliwienie? Myślę, że po posypaniu głów popiołem i usłyszeniu słów "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" czy też "Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię" warto nam przypomnieć sobie i zacząć na nowo wprowadzać w życie symbole Wielkiego Postu. Symbole jakże ważne i z pewnością owocne, którymi są: modlitwa, jałmużna i post. Maryja w swoich objawieniach niejednokrotnie już wzywała nas do nawrócenia. Spróbujmy może w tym ważnym okresie kończącym się Triduum Wielkanocnym, zrezygnować z przyjemności, a uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali i błagać wraz z Maryją Jej Syna o odwrócenie od świata wszelkich nieszczęść: wojen, chorób żywiołów...
  I jak apelował w swoim orędziu Ojciec Święty Franciszek:
"W czynieniu dobra nie ustawajmy!"

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

23 LUT 2022

"Zaproszenie na Rekolekcje Wielkopostne"

Autor: Franciszkanki Rodziny Maryi Prowincja Poznańska

Zapraszamy na Wielkopostne Rekolekcje online, codziennie od 02.03.2022.

  W rekolekcjach można brać udział:

  • na kanale Franciszkanki Rodziny Maryi Prowincja Poznańska na YouTube
  • na profilu Franciszkanki Rodziny Maryi Prowincja Poznańska na Facebooku
  • na profilu Franciszkanki Rodziny Maryi Prowincja Poznańska na Instagramie

3 LUT 2022

"Dzień Osób Konsekrowanych"

Autor: S. Ewa Pollus


„Dusza rozbija namiot i osiedla się w Imieniu Jezus - zamieszkuje w miłości”

  Zamieszkać w namiocie miłości - jakże to głębokie słowa i jaka radość z nadziei oczekiwania na ten fakt.
  Od 1997 roku każde święto Ofiarowania Pańskiego, to również święto Życia Konsekrowanego, a główne uroczystości jego obchodów odbywają się w Watykanie.
  W naszym Domu pragniemy zanosić szczególne wołania do Bożej i Naszej Matki, dziękując za wszystko, co nas każdego dnia spotyka, za dobroć Bożą i ludzką, prosząc Ją jednocześnie o nieustanną opiekę w trudach życia codziennego i w radości, szczególnie zaś o to, aby „w gospodzie naszych serc nie zabrakło miejsca dla nikogo potrzebującego”. W kaplicy zostały odprawione uroczyste msze święte o godzinie 7,00 przez Księdza Proboszcza Marka z kościoła parafialnego, natomiast o 10,30 przez Wikariusza Adriana. Został podczas nich odczytany list Biskupa Jacka Kicińskiego - Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego zatytułowany „Komunia, uczestnictwo i misja w życiu osób konsekrowanych”
  Wracając zaś do pragnienia i oczekiwania na zamieszkanie w miłości…
  Chcę dziś zacytować jakże piękne, głębokie rozważania i słowa Ojca Świętego wypowiedziane przez niego z okazji obchodów Święta Życia Konsekrowanego w roku ubiegłym:

„Cierpliwość Symeona. Przyjrzyjmy się bliżej cierpliwości tego starca. Całe swoje życie czekał i wykazywał cierpliwość serca. Na modlitwie nauczył się, że Bóg nie przychodzi w wydarzeniach nadzwyczajnych, ale że wypełnia swoje dzieło w pozornej monotonii naszych dni, w męczącym niekiedy rytmie zajęć, w drobnych rzeczach, które prowadzimy wytrwale i pokornie, starając się pełnić Jego wolę. Podążając cierpliwie, Symeon nie dał się znużyć upływem czasu. Jest to człowiek obarczony latami, a jednak płomień jego serca wciąż płonie; w swoim długim życiu doznał nieraz zranień i rozczarowań, a jednak nie stracił nadziei; cierpliwie strzeże obietnicy – strzeże obietnicy -, nie dając się pochłonąć rozgoryczeniem z powodu czasu, który upłynął, czy też ową naznaczoną rezygnacją melancholią, która pojawia się, gdy człowiek dociera do kresu życia. Nadzieja oczekiwania przełożyła się w nim na codzienną cierpliwość tego, który mimo wszystko trwał na czuwaniu, aż wreszcie „jego oczy ujrzały zbawienie” (por. Łk 2, 30). „

  Życzę zatem wszystkim nam - osobom Życia Konsekrowanego - i nie tylko, tej pięknej, ufnej cierpliwości Symeona i Anny, która sprawi, że wypełniając każdego dnia swoje dzieło, zamieszkamy w namiocie miłości i ujrzymy światło zbawienia.

  Szczęść Boże
  S. Ewa Pollus

31 STY 2022

"Przekaż 1% swojego podatku"

Autor: S. Barbara Borowiak


„Nie z ilości otrzymanych darów, ale z uczynionego z nich użytku sądzeni kiedyś będziemy”
  Św. Zygmunt Feliński

  Szanowni Państwo

  Nasze stowarzyszenie powstało, aby pomagać wszystkim tym, którzy sami sobie pomóc nie mogą. Staramy się widzieć wokół siebie takich właśnie ludzi i skutecznie zapobiegać ich troskom, wspierać materialnie, ale również duchowo i sprawiać, że ich świat staje się przyjazny, że z nadzieją, a czasem nawet radością mogą spoglądać w przyszłość. To wszystko możemy uczynić również dzięki Waszej pomocy, Waszemu udziałowi w pracy na ich rzecz.
  Ośmielamy się zatem prosić o Państwa życzliwość i przekazanie kolejny raz 1% podatku na rzecz naszych podopiecznych, bowiem - jak już informowaliśmy - uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Dla przypomnienia podajemy nasz numer: Stowarzyszenie Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego KRS: 0000487932

  Za wsparcie nas serdecznie dziękujemy i życzymy, aby każdy dzień był dla Państwa dniem radości. Radości i satysfakcji ze świadomości tego, że jak powiedział Ks. Twardowski: „Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych”

  Szczęść Boże

  S. Barbara Borowiak
  Prezes

10 STY 2022

"Orszak Trzech Króli"

Autor: S. Barbara Borowiak


„Przybyliśmy oddać Mu pokłon”
  (Mt 2, 2)

  Dzień Trzech Króli jest wielkim świętem O b j a w i e n i a B o g a światu - po grecku zwanym Epifaneją, ustanowionym i obchodzonym już w III wieku na pamiątkę hołdu, jaki Trzej Królowie - Trzej Mędrcy ze Wschodu, z Indii, Persji i Arabii - Kacper, Melchior i Baltazar złożyli Dzieciątku Jezus. Siostry naszego Domu, pragnąc podtrzymać tradycję, a jednocześnie uczcić ten fakt i ocalić od zapomnienia, 6 stycznia wraz z Mieszkankami naszego Domu, w pięknych przebraniach udały się z wizytą do wszystkich naszych Mieszkańców W dawnej Polsce z tym świętem wiązały się różne zwyczaje, a barwne między innymi orszaki i obdarowywanie się wzajemne chociażby tylko słodyczami, pozostało z pewnością w pamięci wielu naszych podopiecznych Radość zatem, jaką wywołał swoją wizytą nasz orszak i słodki poczęstunek przez nich przyniesiony - nie miała granic. Kto tylko mógł śpiewał wraz z nimi kolędy, a samo wzruszenie, tak widoczne na twarzach wielu, wynagrodziło kolędnikom poniesiony trud. Nasze obiekty są przecież bardzo rozległe, każdy z nich stanowi kilka pięter, a oczekiwani goście w ciągu kilku godzin dotarli do wszystkich. Raz jeszcze pragniemy im podziękować i wyrazić nadzieję, że w przyszłym roku znów rozjaśnią swoją wizytą szarość codziennego dnia.

  Szczęść Boże
  S. Barbara Borowiak

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: