Odeszli do Pana ...

"Żegnamy kapłana nietuzinkowego"

• • •

„Żegnamy kapłana nietuzinkowego, bibliofila, człowieka wielkiej inteligencji, światłego myślenia i spojrzenia na rzeczywistość, mistrza ciętej riposty, przyjaciela kapłanów oraz mecenasa rozwoju naukowego wielu pracowników Papieskiego Wydziału Teologicznego, a następnie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

Takie słowa usłyszeliśmy z ust Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, żegnającego 7 grudnia ś.p. ks. Feliksa Lenorta.

Arcybiskup przypomniał życiorys dyrektora biblioteki, który urodził się w 1937 r. w Nowej Wsi Książęcej, na pograniczu polsko-niemieckim. W 1961 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, a po odbyciu studiów z historii Kościoła na KUL został kustoszem jednego z najstarszych księgozbiorów teologicznych w Polsce, bowiem jego historia sięga XVI wieku i jest ściśle związana z powstaniem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Homilię pogrzebową wygłosił ks. prof. Paweł Wygralak - Dziekan Wydziału Teologicznego UAM., który stwierdził między innymi, że „dla ks. Lenorta Kościół był rzeczywistością wielobarwną, w którym jest miejsce dla ludzi różnych poglądów”

W pogrzebie wzięli udział: Biskup Kaliski Damian Bryl, poznańscy Biskupi Pomocniczy - Szymon Stułkowski i Jan Glapiak, ponad stu kapłanów, klerycy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego wraz z rektorem, Księdzem Doktorem. Janem Frąckowiakiem, wierni świeccy i bardzo duża grupa Sióstr z naszego zgromadzenia. Na swojej drodze zakonnego życia niejednokrotnie mogłam spotykać Księdza Lenorta i tak, jak wielu dyrektorów bibliotek, którzy wzorowali się na Jego doświadczeniu dziękuję Bogu za to, prosząc o wieczną dla Niego radość w Domu Ojca Naszego. Jako Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi dziękujemy Najwyższemu za wieloletni, pełen życzliwości dar współpracy z Księdzem Lenortem, zarówno w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, jak i w bibliotece Wydziału Teologicznego. Dziękujemy również za zaangażowanie i troskę, by światło dzienne ujrzał szereg wydawnictw związanych ze Zgromadzeniem i Świętym Zygmuntem Szczęsnym. Dziś wiele naszych Sióstr łączy z osobą zmarłego dobre wspomnienia i nosi w sercu wdzięczność za pełne Bożej Mądrości rady czy zachęty i za nieukrywaną życzliwość. Niech na osobie ś.p. Kapłana Lenorta wypełniają się słowa natchnionego Syracha: „ A temu, który dał mi mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ja w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie znalazłem wstydu. Dusza moja walczyła o nią… Amen.”

 

Szczęść Boże

S. Ewa Pollus

• • •

Strona 2 / 14